Hogeschool Rotterdam
Volg de laatste ontwikkelingen van het Regionaal Consortium  doorsturen |  afmelden |  online versie
 

December 2015

Nieuwsbrief
Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

 
Hierbij ontvangt u alweer de laatste nieuwsbrief van 2015 van het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland. Voordat wij u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte brengen, willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u hartelijk te bedanken voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar. Ook wensen wij u en uw naasten prettige feestdagen en een voorspoedig 2016 toe!

Hanneke Torij - Projectleider Regionaal Consortium
Mijke van den Berg - Projectleider Onderzoeksproject
Angélica Venekamp - Coördinator
Ivanka van Delft - Coördinator / Onderzoeker
Nynke de Groot - Promovenda Mind2Care
Jantine van Rijckevorsel-Scheele - Onderzoeker
Heidi van Heijningen - Onderzoeksassistent
Heleen Hanny - Secretariële ondersteuner
............................................................................................................................................
Bijeenkomsten
Verslag minisymposium Psychiatrie en psychosociale zorg: 'Hoe doe je dat'?
Op 19 november jl. is er tijdens het mini-symposium ingezoomd op psychosociale problematiek en psychiatrische aandoeningen tijdens de zwangerschap & post partum. Dit thema bleek de regio aan te spreken; er waren ruim 100 aanmeldingen!
Celine Leonard, verloskundige bij Verloskundig Centrum Lansingerland en lid van de projectraad, heeft een casus besproken uit de verloskundige praktijk waarbij psychosociale problematiek centraal stond. Aansluitend heeft Monique Raats, psychiater bij PsyQ, inzicht gegeven in de verschillen tussen psychosociale problematiek en psychiatrie op basis van haar ervaring als psychiater, onderbouwd met theoretische kennis. Daarna heeft Karin den Oudsten, ervaringsprofessional geboortezorg-GGZ, op indrukwekkende wijze verteld over haar persoonlijke ervaringen met een kraambedpsychose en wat deze ervaringen betekenen voor de praktijk. Tot slot hebben twee promovenda, Marlies Brouwer en Babette Bais, nieuw onderzoek in de regio gepitcht: ‘Stop or go?’ en ‘Bright up!’.
...........................................................................................................................................
Onderzoek
Overzicht regionaal onderzoek op de website
Velen van u geven aan dat er zoveel onderzoek plaatsvindt in de regio dat het overzicht weg is. Daarom zijn wij bezig met een overzicht van alle onderzoeken die (binnenkort gaan) plaatsvinden op het gebied van Verloskunde en Geboortezorg in Zuidwest Nederland. Dit actuele overzicht kan dan op ieder gewenst moment door de leden worden geraadpleegd. Wij zullen begin januari de onderzoekers die bij ons bekend zijn benaderen om relevante informatie over hun onderzoek aan te leveren. Mocht u, of een collega, zelf onderzoek doen naar onderwerpen die gerelateerd zijn aan de Verloskunde en Geboortezorg dan nodigen wij u van harte uit om dit hier aan ons kenbaar te maken.
Medio februari 2016 zal de eerste versie van het overzicht te vinden zijn op de website van het Regionaal Consortium.
..........................................................................................................................................
Update onderzoek Mind2Care door Nynke de Groot
De nulmeting met het instrument Mind2Care is in volle gang! Hiermee brengen we in kaart wat het aantal kwetsbare zwangeren in de praktijk is en welke kwetsbare kenmerken zij hebben. Ondertussen hebben we met bijna alle praktijken gesproken over het starten van de meting. Velen zijn al gestart en een aantal staat op het punt om te starten. We zijn net de grens van 3.000 deelneemsters gepasseerd en (bijna) elke dag komen er nieuwe deelneemsters bij. We zijn met z’n allen (dus projectteam, verloskundige praktijken en ziekenhuizen) heel goed bezig! We zijn dan ook bijna klaar met de nulmeting en zijn nu bezig met de voorbereidingen op de volgende stap: het implementeren van de interventies met betrekking tot 'psychosociale zorg' en 'Veilig Thuis' zoals we die afgelopen jaar met elkaar hebben vastgesteld.  
..........................................................................................................................................
Update Evaluatieonderzoek Regionaal Consortium door Hanneke Torij
Het regionaal consortium wordt geëvalueerd door in kaart te brengen welke kennis, vaardigheden en attitude geboortezorgprofessionals in Zuidwest Nederland hebben ten aanzien van kwetsbare zwangeren problematiek. Hiervoor wordt twee keer een vragenlijst verstuurd aan alle geboortezorgprofessionals. De eerste vragenlijst is verstuurd voorafgaand aan de interventies die de gestructureerde zorg voor kwetsbare zwangeren verbeteren. De tweede vragenlijst wordt verstuurd na afloop hiervan. De gegevens van de eerste vragenlijst (de zogenaamde nulmeting) zijn geanalyseerd. Hierover hebben we in het voorjaar van 2015 al eerste voorlopige uitkomsten aan u gepresenteerd en ook in het najaar hebben we deze voorlopige uitkomsten met ZonMw gedeeld. Momenteel wordt hier een artikel over geschreven. Eind volgend jaar ontvangen de geboortezorgprofessionals deze vragenlijst nog een keer. Zo kunnen we zien of kennis, vaardigheden en attitude veranderen gedurende de looptijd van het regionaal consortium.
..........................................................................................................................................
Nieuw onderzoek in de regio 
Petra Hopman van het Trimbos instituut brengt hieronder haar onderzoek bij u onder de aandacht.
Onderzoek: Stoppen-met-roken begeleiding door de eerstelijns verloskundige
Sinds 2010 zijn eerstelijns verloskundigen verplicht om rokende zwangere vrouwen via de V-MIS te helpen bij het stoppen-met-roken. Hoewel deze methodiek vaak wordt toegepast, klinken er vanuit de zorgpraktijk ook knelpunten door. Het Trimbos-instituut gaat begin 2016 onderzoeken in hoeverre dit incidenten zijn, of dat de bezwaren breder worden gedragen. Met de resultaten kunnen stoppen-met-roken interventies zoals de V-MIS in de toekomst mogelijk beter worden afgestemd op de zorgpraktijk.
Wanneer en hoe?
Eerstelijns verloskundigen kunnen vanaf medio februari 2016 deelnemen aan het onderzoek via een online vragenlijst. U zult hierop geattendeerd worden via diverse kanalen zoals nieuwsbrieven, websites en social media van o.a. KNOV, geboortezorgnetwerken en het Trimbos-instituut. Hou deze dus in de gaten!
Meer informatie
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Mocht u reeds vragen hebben, dan kunt u hier contact opnemen met Petra Hopman.
 .........................................................................................................................................
Agenda
Bijeenkomsten en symposia
22
jan 2016
 
Kennispoort Conferentie: Voorbij de fysiologie in de Nederlandse Geboortezorg?
Locatie: Stadion Galgenwaard, Utrecht
Meer informatie: klik hier
18
feb
2016
 
Mini symposium Arbeid en Zwangerschap
Tijd: 15.00 - 17.30u
Locatie: Volgt
Vooraankondiging is verstuurd
31
mrt
2016

 
Regiobijeenkomst Regionaal Consortium
Tijd: 15.00 - 17.30u
Locatie: volgt
31
mei
2016
 
Mini symposium Regionaal Consortium
Tijd: 15.00 - 17.30u
Locatie: volgt
27
sep
2016
 
Regio bijeenkomst Regionaal Consortium
Tijd: 15.00 - 17.30u
Locatie: volgt
17
nov
2016
 
Mini symposium Regionaal Consortium
Tijd: 15.00 - 17.30u
Locatie: volgt
Bijeenkomsten Projectraad 2016
15 maart 2016 (15.00 - 17.30u)
13 september 2016 (15.00 - 17.30u)

Over het regionaal consortium


Het Regionaal Consortium is een samenwerkingsverband waarin nagenoeg alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland zijn vertegenwoordigd. Binnen het consortium werken partijen vanuit onderzoek, onderwijs én praktijk voortdurend met elkaar samen. Tot onze partners behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), huisartsenlaboratoria en echocentra, centra voor jeugd- en gezin, GGD, jeugdzorg en de afdelingen psychiatrie en maatschappelijke gezondheid van het Erasmus MC.

Het consortium heeft als visie dat samenwerking in de keten rondom de cliënt voorwaardelijk is voor het verlenen van goede zorg aan de - aankomende - zwangere, barende en/of moeder, haar partner en haar kind. Het belang van moeder en kind staat hierbij voorop.
Nieuwsbrief
 
Hebt u bijeenkomsten die voor de hele regio interessant en toegankelijk zijn?
Geef het ons door! Wij plaatsen het dan
in de nieuwsbrief.
Abonneren
 
U kunt zich hier abonneren op de nieuwsbrief. Is deze nieuwsbrief interessant voor een collega? Stuur hem gerust door!
Hogeschool Rotterdam
Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam 
010 - 794 5511 
regionaalconsortium@hr.nl
Volg ons:
   
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2015 Hogeschool Rotterdam.