Hogeschool Rotterdam
Volg de laatste ontwikkelingen van het Regionaal Consortium  doorsturen |  afmelden |  online versie
 

Juli 2016

Nieuwsbrief
Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

 
Hierbij ontvangt u de tweede reguliere nieuwsbrief van 2016 van het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland. In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken in het consortium met betrekking tot het screeningsinstrument Mind2Care, een voorlichtingsfilm over roken en meer.

Wij willen als projectteam natuurlijk ook van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een fijne zomervakantie toe te wensen!

Mocht u naar aanleiding van één of meerdere onderwerpen uit deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u ons bereiken via regionaalconsortium@hr.nl.
............................................................................................................................................
Mededelingen
Tegemoetkoming in kosten screening M2C
Binnen veel VSV's in de regio wordt op dit moment in het kader van het onderzoek naar kwetsbare zwangeren gescreend met de Mind2Care.

Omdat deze screening ook na het onderzoeksproject van groot belang blijft, zijn wij blij jullie te kunnen melden dat er binnen het budget van het onderzoeksproject ruimte is voor een financiële tegemoetkoming aan de VSV's die de screening voort willen zetten!

Binnenkort worden vertegenwoordigers van alle aangesloten VSV's geïnformeerd met meer uitleg hierover. Aan de hand van deze mail kan een VSV gemotiveerd aangeven of zij wel of niet gebruik willen maken van deze financiële tegemoetkoming. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden zal het budget worden verdeeld.
...........................................................................................................................................
Taskforce Rookvrije Start
Op 29 juni is de Taskforce Rookvrije Start in aanwezigheid van staatssecretaris Van Rijn (VWS) gelanceerd. De Taskforce heeft tot doel dat kinderen een rookvrije start krijgen door gerichte voorlichting en persoonlijke begeleiding van aanstaande ouders en hun naasten.

Om dit te te ondersteunen is er een voorlichtingsfilm (o.a. voor in de wachtkamer) ontwikkeld door het Trimbos-instituut en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) , in samenwerking met De Friesland, Hartstichting, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) & de Verloskundige en de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK).
..........................................................................................................................................
Jaarindex Kennispoort Verloskunde editie 2017
Voor de Jaarindex van Kennispoort Verloskunde, editie 2017, vraagt de redactie aan alle onderzoekers om zowel bestaand als nieuw onderzoek aan te melden voor plaatsing in de jaarindex.

Het doel van de Jaarindex van Kennispoort Verloskunde is om geboortezorgprofessionals, ketenpartners, studenten, docenten, overheid en maatschappelijke instellingen een overzicht te bieden van het onderzoek dat plaatsvindt op het terrein van verloskunde en geboortezorg in Nederland.

De Jaarindex levert op deze manier, inmiddels al weer een aantal jaren, een bijdrage aan de ontwikkeling en monitoring van onderzoek.

De deadline voor aanmelden is woensdag 12 oktober 2016
..........................................................................................................................................
Agenda
Bijeenkomsten en symposia
27
sep
2016
 
Regio bijeenkomst Regionaal Consortium
Tijd: 15.00 - 17.30u
Locatie: volgt
17
nov
2016
 
Mini symposium Regionaal Consortium
Tijd: 15.00 - 17.30u
Locatie: volgt
Projectraad
 13 september 2016 (16.00 - 20.00u)

Over het regionaal consortium


Het Regionaal Consortium is een samenwerkingsverband waarin nagenoeg alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland zijn vertegenwoordigd. Binnen het consortium werken partijen vanuit onderzoek, onderwijs én praktijk voortdurend met elkaar samen. Tot onze partners behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), huisartsenlaboratoria en echocentra, centra voor jeugd- en gezin, GGD, jeugdzorg en de afdelingen psychiatrie en maatschappelijke gezondheid van het Erasmus MC.

Het consortium heeft als visie dat samenwerking in de keten rondom de cliënt voorwaardelijk is voor het verlenen van goede zorg aan de - aankomende - zwangere, barende en/of moeder, haar partner en haar kind. Het belang van moeder en kind staat hierbij voorop.
Nieuwsbrief
 
Hebt u bijeenkomsten die voor de hele regio interessant en toegankelijk zijn?
Geef het ons door! Wij plaatsen het dan
in de nieuwsbrief.
Abonneren
 
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief. Is deze nieuwsbrief interessant voor een collega? Stuur hem gerust door!
Hogeschool Rotterdam
Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam 
010 - 794 5511  
regionaalconsortium@hr.nl
Volg ons:
   
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2016 Hogeschool Rotterdam.