Hogeschool Rotterdam
Volg de laatste ontwikkelingen van het regionaal consortium doorsturen |  afmelden |  online versie
 

December 2016

Nieuwsbrief
Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

 
Stand van zaken Regionaal Consortium
Blauwdruk Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis
De afgelopen periode hebben wij onder de aandacht gebracht dat er vanuit het regionaal consortium een blauwdruk is ontwikkeld voor het structureren van zorg aan zwangeren met psychosociale problematiek, inclusief de samenwerking met Veilig Thuis. Op 11 november is deze blauwdruk ook gepresenteerd tijdens het jaarlijkse CPZ-congres. De blauwdruk is erg enthousiast ontvangen! Dit is één van de vele mooie voorbeelden van de bijdrage die de consortia kunnen leveren aan de regionale samenwerking en kwaliteit van geboortezorg. Het laat goed zien wat er met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek kan worden bereikt.

Voor meer informatie zie:
Het consortium benadert contactpersonen binnen de VSV’s in Zuidwest Nederland om de blauwdruk te vertalen naar de lokale context. Mocht u op dit moment als VSV al interesse hebben om, in samenwerking met de projectgroep van het regionaal consortium, de blauwdruk ook naar uw lokale context te vertalen dan kunt u uiteraard ook zelf al contact met ons opnemen.
..........................................................................................................................................
Minisymposium 17 november 2016
Deze regiobijeenkomst stond in het teken van regionale kwaliteit en kennisontwikkeling. Een vertegenwoordiger van Perined gaf inzicht in de geboorte-uitkomsten van Zuidwest Nederland in relatie tot andere consortia én Nederland in zijn totaliteit. Hoe kun je dergelijke cijfers interpreteren, wat betekenen de uitkomsten voor Zuidwest Nederland en op welke manier kan kennis over deze uitkomsten bijdragen aan de kwaliteit van onze zorg? In het kader van kennisdeling en -ontwikkeling hebben vertegenwoordigers van het Meldpunt Zwanger & Verslaafd van Bouman GGZ en van het programma VoorZorg hun organisatie c.q. programma gepresenteerd. Ten slotte was er aandacht middels een pitch voor twee nieuwe onderzoeken in de regio, te weten de Bright-up! studie en het kraamzorgonderzoek.
..........................................................................................................................................
 Even voorstellen 
  Ik ben Eva Wingelaar-Loomans en ik ben sinds 1 november 2016 als senior-onderzoeker betrokken bij het regionaal consortium. Ik werk mee aan de regionale implementatie van de Blauwdruk Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis. Daarnaast werk ik mee aan het project Kraamzorg op maat, waar u hieronder meer over leest. Voor vragen of meer informatie kunt u contact met mij opnemen via e.m.wingelaar-loomans@hr.nl
Project ‘Arbeid en gezond zwanger: maak er werk van!’
De proefimplementatie van uitgebreidere antenatale screening op arbeidsgerelateerde risicofactoren plaats in een tweetal ziekenhuizen en 13 verloskundige praktijken wordt eind december afgerond. In de eerste helft van 2017 zullen de resultaten van deze proefimplementatie bekendgemaakt worden via het regionaal consortium. ZonMw heeft goedkeuring gegeven voor budgetneutrale verlenging van het project in 2017. Wilt u meer informatie over het project, neemt u dan contact op met dr. A.N. (Ageeth) Rosman.

> Meer informatie
..........................................................................................................................................
Vragenlijst Kennis, vaardigheden en attitude: evaluatie regionaal consortium
Er is onlangs aan alle relaties van het regionaal consortium in Zuidwest Nederland een persoonlijke uitnodiging gestuurd met hierin een link naar de vragenlijst voor de nameting van het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland. De afgelopen keer is er veel kennis uit deze vragenlijst gehaald en ook deze keer zal uw input erg waardevol zijn. Het wordt dan ook zeer gewaardeerd als u de vragenlijst in wilt vullen. Aanspreekpunt voor de vragenlijst is drs. Hanneke Torij.
..........................................................................................................................................
Extern nieuws
Nieuws vanuit ZonMw
  • De website van ZonMw is vernieuwd. Het grafisch ontwerp is in een eigentijds jasje gestoken en de informatie over subsidies, programma's en projecten is op een andere manier gebundeld.
  • Per 31 december stopt formeel de subsidieverstrekking van ZonMw aan de consortia in Nederland in het kader van het programma Zwangerschap en Geboorte. Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland houdt daarmee echter niet op te bestaan! In de lopende onderzoeksprojecten is geld gereserveerd voor het verspreiden van kennis uit en de coördinatie van onderzoek. De verwachting is dat nieuwe subsidierondes in het kader van het Programma Zwangerschap & Geboorte II in het voorjaar van 2017 starten. In deze tussenfase ondersteunt ZonMw de consortia waar mogelijk in hun werkzaamheden.
...........................................................................................................................................
Nieuws van CPZ
Sinds 1 december 2016 is de nieuwe website van het College Perinatale Zorg (CPZ) in de lucht! Alle consortia in Nederland hebben een plek op de website Kennisnet Geboortezorg.
..........................................................................................................................................
Mededelingen
Kraamzorgonderzoek van start
Vanuit het regionaal consortium gaan het Erasmus MC en Hogeschool Rotterdam onderzoeken wat - al tijdens de zwangerschap - bij kan dragen aan het ontwikkelen van zorg op maat door kraamzorg en hoe het gebruik van kraamzorg door kwetsbare kraamvrouwen kan toenemen. ZonMw heeft subsidie voor dit onderzoek toegekend en per 1 december is het onderzoek ‘Kraamzorg op maat: De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind’ formeel gestart. De sollicitatieprocedure voor het werven van een onderzoeker loopt. Hopelijk kunnen we in een volgende nieuwsbrief melden wie de nieuwe onderzoeker wordt. 

> Meer informatie
...........................................................................................................................................
Enquête zwangerschap en antidepressiva
Om in kaart te brengen wat het beleid van de verloskundigen in Nederland is ten aanzien van antidepressiva tijdens de zwangerschap is vanuit de Stop or Go studie een korte enquête ontwikkeld die eind januari zal worden uitgezet. Invullen kost circa vijf minuten en is volledig anoniem. We hopen natuurlijk van harte dat u tegen die tijd wilt meewerken aan deze enquête. 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Agenda
Bijeenkomsten en symposia
8-10
FEB
2017
 
Care4 Congres
Met als thema ‘Interdisciplinary Care in Transition: Working Apart Together’ 
Locatie: Antwerpen
> Meer informatie
30
MRT
2017
 
Jubileum VAR en openbare les Hanneke Torij
De Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) viert haar tienjarig bestaan met een symposium over de organisatie van verloskundige zorg en grootstedelijke perinatale gezondheid. Tevens houdt Hanneke Torij, lector Verloskunde en Geboortezorg, haar openbare les.
> Meer informatie
Over het regionaal consortium

Het regionaal consortium is een samenwerkingsverband waarin nagenoeg alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland zijn vertegenwoordigd. Binnen het consortium werken partijen vanuit onderzoek, onderwijs én praktijk voortdurend met elkaar samen. Tot onze partners behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), huisartsenlaboratoria en echocentra, centra voor jeugd- en gezin, GGD, jeugdzorg en de afdelingen psychiatrie en maatschappelijke gezondheid van het Erasmus MC.

Het consortium heeft als visie dat samenwerking in de keten rondom de cliënt voorwaardelijk is voor het verlenen van goede zorg aan de - aankomende - zwangere, barende en/of moeder, haar partner en haar kind. Het belang van moeder en kind staat hierbij voorop.
Nieuwsbrief
 
Heeft u bijeenkomsten die voor de hele regio interessant en toegankelijk zijn?
Geef het ons door! Wij plaatsen het dan
in de nieuwsbrief.
Abonneren
 
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief. Is deze nieuwsbrief interessant voor een collega? Stuur hem gerust door!
Hogeschool Rotterdam
Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam 
010 - 794 5511  
regionaalconsortium@hr.nl
Volg ons:
   
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2016 Hogeschool Rotterdam.