Hogeschool Rotterdam
Volg de laatste ontwikkelingen van het regionaal consortium       doorsturen |  afmelden |  online versie
 
April 2017

Nieuwsbrief
Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

 
Stand van zaken regionaal consortium
 
Film regionaal consortium
Wij hebben een informatiefilmpje laten maken over het regionaal consortium, waarin wordt uitgelegd wie we zijn en wat we doen. De film is te zien via onze website. Mocht u het filmpje willen gebruiken in bijvoorbeeld een presentatie of bij een symposium/congres, dan kan dat uiteraard! We vinden het fijn om hierover geïnformeerd te worden. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Angélica Venekamp.
..........................................................................................................................................
Scholing 'Werken met de blauwdruk'
De afgelopen periode hebben wij via meerdere kanalen onder de aandacht gebracht dat er vanuit het regionaal consortium een blauwdruk is ontwikkeld voor het structureren van zorg aan zwangeren met psychosociale problematiek, inclusief de samenwerking met Veilig Thuis. Deze ‘Blauwdruk psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis’ is een gezamenlijk product van alle betrokken partijen binnen het regionaal consortium. Inmiddels zijn alle contactpersonen binnen de VSV’s in Zuidwest Nederland benaderd om de blauwdruk te vertalen naar het eigen VSV.

Als onderdeel van de implementatie van de blauwdruk binnen het VSV, biedt het regionaal consortium een scholing aan voor maximaal twaalf deelnemers per VSV. Tijdens deze scholing wordt verdieping geboden in het onderwerp kwetsbare zwangeren en er wordt aandacht besteed aan de rol en het functioneren van Veilig Thuis, inclusief Meldcode en Kindcheck. Tijdens het middagprogramma staan het signaleren, communiceren en handelen bij een ‘niet-pluis-gevoel’ centraal. Er wordt bijvoorbeeld door middel van rollenspellen geoefend met het uitspreken van zorgen naar cliënt, collega’s en instanties.

De scholing is kosteloos. Accreditatie is verleend door KNOV, NVOG en KCKZ. De eerste scholingen hebben reeds plaatsgevonden en waren heel succesvol! Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Eva Loomans.
..........................................................................................................................................
 Even voorstellen 
  Ik ben Lyzette Laureij en ben sinds 1 februari gestart als arts-onderzoeker in het Erasmus MC, afdeling Verloskunde & Gynaecologie. In samenwerking met het regionaal consortium en Hogeschool Rotterdam werk ik aan het het onderzoeksproject ‘Kraamzorg op maat: de beste zorg voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind’. We onderzoeken hierin wat - al tijdens de zwangerschap - kan bijdragen aan het ontwikkelen van kraamzorg op maat en hoe het gebruik van kraamzorg door kwetsbare kraamvrouwen kan toenemen. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.
Project ‘Arbeid en gezond zwanger: maak er werk van!’
De afgelopen maanden is door diverse verloskundigen en gynaecologen gewerkt met het wachtkamerscreeningsinstrument. De inclusieperiode voor het project is officieel afgelopen. In totaal hebben wij 350 wachtkamerscreeningslijsten retour mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijk dank! Wij verwachten aan het einde van dit jaar de resultaten met u te kunnen delen. Daarnaast zullen wij de resultaten delen met ZonMw en zal zowel de screeningslijst als de kennismodule aan ZonMw ter beschikking worden gesteld voor algemeen gebruik. 

Ten behoeven van het project vragen wij nog uw aandacht voor het volgende:
  • Indien er in de praktijk nog screeningslijsten over zijn, dan mag u die uiteraard blijven gebruiken en naar ons toezenden. Zolang wij nog bezig zijn met het nabellen van cliënten, zullen wij de screeningslijsten toevoegen aan ons bestand. Mocht u geen screeningslijsten meer over hebben, dan kunt u deze downloaden van onze website.
  • We willen graag een focusgroep organiseren met zzp'ers die nu zwanger zijn. Mocht u iemand kennen, wilt u dan vragen of wij haar mogen benaderen voor deelname?
  • Ook komen we nog graag in contact met werkgevers om in de vorm van een focusgroep met hen te spreken over arbeid en zwangerschap. Ook hiervoor geldt, als u iemand kent, wilt u dat dan aan ons doorgeven?

Wilt u meer informatie over het project, neemt u dan contact op met Ageeth Rosman.

> Meer informatie over het project Arbeid en Gezond Zwanger
..........................................................................................................................................
Vragenlijst kennis, vaardigheden en attitude: evaluatie regionaal consortium
Onlangs hebben alle geboortezorgprofessionals die deelnemen aan het regionaal consortium een uitnodiging ontvangen om een vragenlijst over kwetsbare zwangeren problematiek in te vullen. Velen van u hebben deze vragenlijst ingevuld. Als u dat nog niet gedaan heeft, willen we u vragen dit alsnog te doen. De afgelopen keer is er veel kennis uit deze vragenlijst gehaald en ook deze keer is uw input erg waardevol. Aanspreekpunt voor de vragenlijst is Hanneke Torij.
..........................................................................................................................................
Extern nieuws
 
Nieuws vanuit ZonMw
ZonMw heeft aangekondigd dat het programma ‘Zwangerschap en Geboorte’ een vervolg krijgt! Het ministerie van VWS heeft hiervoor de opdracht gegeven. Er is € 12,2 miljoen beschikbaar voor de komende vier jaar. Het programma moet bijdragen aan de perinatale en maternale gezondheid, het terugdringen van verschillen in de gezondheid en het optimaliseren van de prenatale en neonatale screening. Begin mei 2017 wordt de eerste subsidieronde opengesteld. Deze is gericht op het versterken van de bestaande kennisinfrastructuur (consortium). De consortia van het programma 'Zwangerschap en Geboorte' worden uitgenodigd voor het indienen van een subsidieaanvraag. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag hiervoor is in de eerste week van juli. Het regionaal consortium volgt de ontwikkelingen op de voet en we houden u daarvan uiteraard via deze nieuwsbrief op de hoogte.

> Lees meer op de website van ZonMw
...........................................................................................................................................
Mededelingen
 
Enquête zwangerschap en antidepressiva
Om in kaart te brengen wat het beleid van de verloskundigen in Nederland is ten aanzien van antidepressiva tijdens de zwangerschap, is vanuit de 'Stop or Go' studie een korte enquête ontwikkeld. Er zijn twee aparte enquêtes: één voor gynaecologen en één voor verloskundigen. Invullen kost circa vijf minuten en is volledig anoniem. We hopen natuurlijk van harte dat u wilt meewerken aan deze enquête. Wilt u de link ook doorsturen naar uw collega? Alvast hartelijk dank! Contactpersoon voor deze studie is Nina Molenaar.
...........................................................................................................................................
Professionals gaan samen voor een rookvrije start
Elk kind heeft recht op een rookvrije start. Alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor het ongeboren en jonge kind slaan daarvoor de handen ineen in de 'Taskforce Rookvrije Start'. Dit is hard nodig, want 8,6% van de zwangere vrouwen rookt. Onder lager opgeleiden rookt zelfs 22%. Gaat dit onderwerp u ook aan het hart? Teken dan het manifest. Wilt u daarnaast meer doen? Word dan ambassadeur Rookvrije Start! Als ambassadeur zet u het onderwerp binnen en buiten uw organisatie verder op de kaart en enthousiasmeert u collega’s. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. 
..........................................................................................................................................
Publiekscampagne 'Rookvrije start voor alle kinderen'
Naast de Taskforce heeft het Ministerie van VWS de campagne ‘Rookvrije start voor alle kinderen’ gelanceerd. In radio en TV-spots wordt vanaf maart 2017 het onderwerp op de kaart gezet. Via de website Helpeenstopper.nl en Facebook worden praktische tips gedeeld om zwangere vrouwen te helpen bij het stoppen met roken door haar niet in verleiding te brengen. De tips zijn gericht op de sociale omgeving van de zwangere, zoals haar partner, vriendinnen en familieleden.
..........................................................................................................................................
HIP-studie van start
Per 1 maart is de HIP-studie (HPA-screening In Pregnancy) gestart: een onderzoek naar de ziekte foetale en neonatale alloimmuun trombocytopenie (FNAIT), veroorzaakt door trombocyten antistoffen in de zwangerschap. Het doel is om antwoord te vinden op de vraag of het zinvol is in Nederland prenatale screening ter preventie van FNAIT te implementeren. Voor meer informatie zie de website. De contactpersoon voor deze studie is Dian Winkelhorst, Sanquin / LUMC.
..........................................................................................................................................
Financieringsregeling ongedocumenteerde zwangeren
De financieringsregeling voor de zorg voor ongedocumenteerde zwangeren die zelf de kosten van de zorg niet kunnen dragen, wordt per 1 januari 2017 uitgevoerd via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voorheen verliep dit via Zorginstituut Nederland. Zowel verloskundigen in de eerste lijn als ziekenhuizen kunnen hier een beroep op doen als blijkt dat de ongedocumenteerde cliënte niet in staat is om te betalen. De zorg aan ongedocumenteerden kan voor 100% worden gedeclareerd. Dit kan gedaan worden door alle verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen in Nederland.

> Lees meer op de website van de KNOV
..........................................................................................................................................
Agenda
Bijeenkomsten en symposia
11
MEI
 
Regiobijeenkomst Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland
Met als thema ‘Opbrengsten vier jaar regionaal consortium & Toekomst met vervolgprogramma Zwangerschap en Geboorte'.
Locatie: Hogeschool Rotterdam, Rochussenstraat 198
> Meer informatie
19
MEI
 
Startbijeenkomst Zwangerschap en Geboorte II - ZonMw
Het vervolgprogramma Zwangerschap en geboorte is van start. Op deze bijeenkomst bent u van harte welkom als u wilt weten wat het programma inhoudt en welke subsidierondes er aan komen.
> Meer informatie
Over het regionaal consortium

Het regionaal consortium is een samenwerkingsverband waarin nagenoeg alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland zijn vertegenwoordigd. Binnen het consortium werken partijen vanuit beleid, onderzoek, onderwijs én praktijk voortdurend met elkaar samen. Tot onze partners behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), huisartsenlaboratoria en echocentra, centra voor jeugd- en gezin, GGD, jeugdzorg en de afdelingen psychiatrie en maatschappelijke gezondheid van het Erasmus MC.

Het consortium heeft als visie dat samenwerking in de keten rondom de cliënt voorwaardelijk is voor het verlenen van goede zorg aan de - aankomende - zwangere, barende en/of moeder, haar partner en haar kind. Het belang van moeder en kind staat hierbij voorop.
Nieuwsbrief
 
Heeft u bijeenkomsten die voor de hele regio interessant en toegankelijk zijn?
Geef het ons door! Wij plaatsen het dan
in de nieuwsbrief.
Abonneren
 
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief. Is deze nieuwsbrief interessant voor een collega? Stuur hem gerust door!
Hogeschool Rotterdam
Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte
Zuidwest Nederland
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam 
010 - 794 5511  
regionaalconsortium@hr.nl
Volg ons:
   
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2017 Hogeschool Rotterdam.