Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
Nieuwsbrief
7 juli 2017
 
"De bende van ellende" in Vlaardingen
n oude Stadhuis van Vlaardingen vond een uitwisseling plaats met 30 professionals met verschillende achtergronden. Van en met elkaar leren over samenwerking tussen wijkteams en medische professionals stond centraal. Mooiste leermoment van die middag was de bewustwording dat contact en verbinding de kern/basis lijkt van optimale samenwerking met/tussen zowel de cliënt als de professionals onderling. In het oude Stadhuis van Vlaardingen vond een uitwisseling plaats met 30 professionals met verschillende achtergronden. Thema was de samenwerking tussen wijkteams en medische professionals bij de ondersteuning van mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. De deelnemers kregen middels de ambassadeurs van Onzichtbaar Den Haag de "Bende van ellende" gepresenteerd tijdens een keukentafelgesprek. Hoe kun je dan in het hier en nu reageren als professional?
 
 
Kenniscafé Arbeidsparticipatie
  Op 29 mei stond het thema arbeidsparticipatie in het sociale domein centraal bij het tweede kenniscafé van de werkplaats. Lector Paul van der Aa lichtte de actuele discussie rondom dit vraagstuk toe met sociaal professionals die werkzaam zijn bij o.a. Pameijer, Middin, MEE, Zorgbelang Zuid-Holland, gemeenten en docenten van socialwork-opleidingen van de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland. In het artikel meer over de bijeenkomst en de bijbehorende presentatie. 
 
 
Samenwerking met studenten 
  Praktische vragen uit het werkveld worden door de werkplaats vertaald naar onderzoeksvragen waar studenten van de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Juridische Dienstverlening (Hogeschool Inholland) mee aan de slag gaan. Zo is voor de WOT's van Schiedam waardevolle informatie geleverd voor digitale verwerking van persoonsgegevens. In Schiedam en Vlaardingen is het delen van persoons-informatie vergeleken en onderzocht.
 
 
Koplopers
  'Een geval zonder vooruitzicht’, zo werd de jonge Wouter gezien. Door psychische problemen, pesterijen en onbegrip verlaat hij voortijdig het onderwijs. Inmiddels heeft Wouter een baan als ervaringsdeskundige bij Pameijer. Daarnaast adviseert hij het project Koplopers gericht op de participatie van jongeren met psychische kwetsbaarheid. Het project is een gezamenlijk initiatief van de werkplaats en de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd van Rotterdam (ST-RAW). 
 
 
Column - Wat is goede ondersteuning en zorg? 
  Lectoren Toby Witte (lectoraat Maatschappelijke zorg, Hogeschool Rotterdam) en Guido Walraven (lectoraat Dynamiek van de Stad, Hogeschool Inholland) schrijven afwisselend een column voor de werkplaats. Deze editie een bijdrage van Guido Walraven: 'Wat is goede ondersteuning en zorg? "Wat helpt om tot oplossingen te komen is erkennen hoe belangrijk de context is bij ondersteuning en zorg, en ook ruimte maken voor normatieve aspecten."
 
 
Ook interessant
De werkgroepen blikken terug op een leerrijk jaar. Op naar jaar 2!
 
De handreiking 'Kwaliteitsbewustzijn ontwikkelen binnen het welzijnswerk' van onderzoeker Anja Knoope is verschenen. Het is een aanzet om met methodische aanknopingspunten relatiegestuurde hulp- en dienstverlening aan te leren. 
 
De Werkplaats was aanwezig op het symposium 'Community building voor een zorgzame wijk' van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam waarin Samenlevingsopbouw 2.0 centraal stond. Meer weten? Lees het nieuwsbericht met links naar het verslag van de workshops en de presentatie van lector Lex Veldboer.
 
Verslag FACT-congres van 15 juni jl. door Frederiek van der Klugt, CO-teammedewerker voor WOT's in Schiedam en verbonden aan de werkgroep van de werkplaats. 
 
De column van lector Toby Witte die eerder in de nieuwsbrief van mei verscheen, is als artikel geplaatst in het landelijk vakblad SoziO, het vlakblad voor sociale professionals en het sociale domein.
 
 
Agenda
02 oktober 17 | Kenniscafé over de samenwerking tussen professionals in het sociale domein en gezondheid op wijkniveau| Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid | van 15.00 - 17.00 uur | SAVE THE DATE 
 
26 oktober 17 | Werkend leren, lerend werken | Werkconferentie Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid | van 13.00 tot 17.00 uur
 
8 november 17| Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving | conferentie landelijke Werkplaatsen Sociaal Domein
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.