Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn

Uitnodiging
Werkconferentie
26 oktober 2017

 
DOE, LEER EN INSPIREER!
een middag meewerken met de werkplaats
Doen, leren en inspireren om zo meer te betekenen voor bewoners en wijken. De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid nodigt je, samen met andere professionals, beleidsmakers, docenten, studenten en vertegenwoordigers van bewoners uit op donderdagmiddag 26 oktober.
 
 
Doe mee
Deze werkconferentie heeft een interactief programma met workshops en buurtsafari’s waar jij verder mee komt, zoals:
  • Opbrengsten werkplaats en nieuwe werkteams
  • Komt een wijkteam toe aan outreachend werken?
  • Bende van ellende: in gesprek met ervaringsdeskundigen
  • Samenspel formeel en informeel is een vak apart
  • Maatwerk voor tieners in gezinnen met schulden
En nog veel meer...
 
 

Nodig jij ook een vertegenwoordiger uit die actief is binnen een bewoners- of cliëntenorganisatie of als ervaringsdeskundige?!

 
Aanmelden
Klik op de pijl en vul het formulier in (ook als je niet kunt). Jouw input gebruiken we tijdens de werkconferentie. We sturen je achteraf de opbrengsten.

Wel aangemeld, maar (zonder afmelding) toch niet gekomen? Dan ontvang je een factuur van €75,-. Dit geld doneren we aan een buurtinitiatief in de regio.
 
 
Praktische informatie
Werkconferentie 'Doe, leer en inspireer!' donderdag 26 oktober 2017
Inloop: vanaf 12.30 uur m.m.v. De Buurtvrouw
Programma: 13.00 tot 17.00 uur. Vanaf 17.00 uur netwerkborrel.
Waar: Theater aan de Schie
Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam
 
 
Over de werkplaats
De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid werkt sinds 2016 aan maatschappelijke vraagstukken en de transformaties in het sociaal domein. In de werkplaats werken zeven gemeenten (BAR-organisatie, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen), Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland samen met wijkteams, zorg- en welzijnsorganisaties, cliëntvertegenwoordigers, ROC's en vele anderen in de regio.
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.