Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
Nieuwsbrief
14 november 2017
 
Verslag Werkconferentie
  "Een andere kijk op het sociale domein gekregen, ervaringen gedeeld en netwerk uitgebreid", het zijn slechts een aantal reacties van de deelnemers aan de werkconferentie 'Doe, Leer en Inspireer!'.
Theater aan de Schie vormde op 26 oktober j.l. het toneel voor een middag meewerken met de Werkplaats.
Op het programma: inspirerende sprekers, nieuwe werkteams en activerende workshops.

Lees het verslag of bekijk de film van Stadsomroep Schiedam.
 
 
Gehoord tijdens de workshops van de Werkconferentie

“Mbo’ers zijn de missing link op de lijn ‘vrijwilliger -mantelzorger/eigen netwerk - professional’ en dragen bij aan het operationele proces.”

“Nieuwe perspectieven proberen; van mens tot mens.”

“Volg je verantwoordelijkheidsgevoel, maar stel het aan de orde als er dingen van je gevraagd zijn die niet bij jouw taak horen. Betrek je leidinggevende en teamgenoten daar eventueel bij.”

“Informatie overdragen is dagelijks opdracht en daardoor inspirerend."

 
Nieuwe werkteams voor 2017 - 2018
  De nieuwe werkteams voor 2017-2018 zijn bekend. In deze werkteams gaan bewoners, beleidsmakers, docenten en uitvoerende professionals aan de slag met concrete uitdagingen in meerdere gemeenten tegelijk.

De thema's zijn:
  1. Preventie en intergenerationele problematiek
  2. Samenspel formeel en informeel
  3. Platform Ontmoeting en Innovatie
 
 
Design Thinking in het sociale domein
  Een half jaar lang hebben vijf studenten van de Master Management & Innovatie van Hogeschool Inholland gewerkt aan een ‘wicked’ vraagstuk voor de gemeente Schiedam: Hoe geef je jongeren, waarvan de ouders in de financiële problemen zitten, meer zelfredzaamheid? De methode Design Thinking werd ingezet om tot oplossingen en aanbevelingen te komen. 

Lees meer over het proces en bekijk de website van de studenten.
 
 
Column Professionaliteit van het ‘ongepaste’: Leren, doen en durven
  (...) De oplossing van veel sociale vraagstukken ligt niet alleen in het organiseren van zorg en participatie op wijk- en buurtniveau en het activeren van sociale netwerken bestaande uit familie, vrienden, buren en buurt. Het is allemaal veel ingewikkelder. Het zou beleidsmakers, politici en bestuurders sieren wanneer zij ruiterlijk zouden toegegeven dat het definitief oplossen van bepaalde sociale problemen nooit volledig zal slagen in een complexe samenleving als de onze. (...)

Lees de nieuwe column van Toby Witte.
 
 
Nieuws
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.