Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
Nieuwsbrief
15 februari 2018
 
Cliëntperspectief centraal tijdens spiegelgesprek 
  Hoe ervaren cliënten in de MVS-gemeenten het wanneer het wijkteam dé centrale plek is voor alle hulpvragen? De Werkplaats heeft samen met Zorgbelang Zuid-Holland een ‘spiegel-gesprek’ georganiseerd. Tijdens die bijeenkomst vertelden cliënten over hun ervaringen met de Wmo-aanvraag in het wijkteam. Professionals uit het sociale domein zaten het gesprek als toehoorder bij en beluisterden het cliëntperspectief. Een waardevolle methode om door te ontwikkelen voor de regio. 
Lees verder >>
 
 
Op weg naar een inclusief Rotterdam
  De Brede Raad 010 heeft de samenwerking gezocht met de Werkplaats om te helpen bij het ophalen van waarachtige verhalen van Rotterdammers. Samen met studenten zijn tal van gesprekken gevoerd. Het resultaat hiervan is onlangs uitgewerkt in het Magazine ‘Op weg naar een onbeperkt Rotterdam’ en de daarbij horende verhalenbundel met ‘Ervaringen van mensen met een beperking’. 


Lees verder >> 
 
 
Kenniscafé: Samenwerken aan Kindveiligheid - 20 maart
  Hoe ga je om met privacy en gegevens-uitwisseling als er sprake lijkt te zijn van een onveilige situatie rond kinderen. Een vraag die voor alle betrokken partijen kan zorgen voor dilemma’s.
Tijdens dit Kenniscafé bespreken we deze dilemma's met Josien Hofs van de BPSW en Andrea Kolijn van de gemeente Rotterdam. 
Lees meer over de bijeenkomst die samen met Feijenoordsameneen en CJG Feijenoord wordt georganiseerd op 20 maart.
Lees verder >>
 
 
Werkplaatsen als broedplaats
  De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn broedplaatsen waar we met elkaar leren en samen oplossingen aandragen voor lokale uitdagingen. Het nest is gebouwd door een collectief van regionale partners. De gelegde eieren zijn van waarde voor de eigen regio. Maar de Werkplaatsen hebben ook veel te bieden voor andere regio’s en voor landelijke kennispartners.

Lees de nieuwe postionpaper of bekijk de animatie over de werkplaatsen.
 
 
Nieuwe publicatie 
  De verwachtingen over sociale innovatie als oplossing voor allerlei hedendaagse maatschappelijke vraagstukken zijn vaak hooggespannen. Maar kunnen deze verwachtingen in de praktijk worden waargemaakt? Wat betekent sociale innovatie eigenlijk? Hoe werkt het en wat is de praktische betekenis?
Vragen als deze worden van diverse, en soms ook ontnuchterende, antwoorden voorzien in de onlangs verschenen essaybundel 'Sociale innovatie in de praktijk'.
 
 
Column Guido Walraven - Van verzorgingsstaat naar verzorgingssteden? 
  "Nu gemeenten en lokale partners invulling geven aan de opgaven in het sociaal domein, biedt het concept van de verzorgingsstad handvatten om de transformatie te doen slagen."

Wat is de rol van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid in deze?

Lees de nieuwe column van Guido Walraven. lector Dynamiek van de Stad.
 
 
Nieuws
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.