Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
Nieuwsbrief
29 mei 2018
 
Nieuwe publicatie: Ruimte voor Ont-moeting 
  De opbrengsten van het leertraject van de werkgroep 'Doorontwikkeling sociale wijkteams' hebben geleid tot een bundel met aanbevelingen voor praktijk en beleid. Volgens de principes van transformatieleren hebben wijkteammedewerkers, -leiders, beleidsmakers en docentonderzoekers ervaringen gedeeld, van elkaar geleerd en bijeenkomsten in de regio georganiseerd. Download de bundel
 
 
Nieuw perspectief op de resultaatgerichte bekostiging
  Op maandag 7 mei organiseerden studenten Social Work van Hogeschool Rotterdam een kenniscafé in de raadszaal van de gemeente Ridderkerk. Ze deelden hun bevindingen n.a.v. hun onderzoek naar de resultaatgerichte bekostiging (RGB). De studenten brachten knelpunten en succesfactoren bij de implementatie van het werken met de RGB in kaart. Lees het verslag
 
 
Aandacht voor zingeving
  In het werkteam 'Platform verbondenheid en Veerkracht' zijn professionals uit de sociale en culturele sectoren van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Barendrecht verenigd om kennis en ervaringen te delen rondom de aanpak van eenzaamheid. Werkteamlid Saskia Weltevrede schrijft over het thema eenzaamheid in haar blog 'Aandacht voor zingeving'. Lees het artikel
 
 
Wijkteams een wondermiddel?  
  Toby Witte, lector Maatschappelijk Zorg van Hogeschool Rotterdam schreef een column over beloftes, ambities en te hoge verwachtingen voor de wijkteams. "Bestuurders en beleidsambtenaren laten zich nog onvoldoende voeden door de ervaringen van sociale wijkteams. Dat belemmert het zicht op de complexiteit waarin wijkteamleden zich bevinden."  
Lees de column
 
 
Meer nieuws
SAVE THE DATE - 26 juni 2018
Kenniscafé Sociale rechtvaardigheid en sociaal werk
Tijdens dit interactieve kenniscafé gaan we vanuit praktijkvoorbeelden samen in op de vragen die sociale rechtvaardigheid en professionele moed oproepen. Sprekers: Josien Hofs en Fons Klaase.
Lees meer over deze bijeenkomst
SAVE THE DATE - 24 september 2018
De Werkplaats is aanwezig bij de Praktijkvoorbeeldenparade in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Vertegenwoordigers van de Werkplaats laten diverse praktijkvoorbeelden zien, waaronder de workshop 'Bewustwording bij Intergenerationele Problematiek'. 
Burgerkracht als doorzettingskracht
Werkteam 2 (Samenspel formeel en informeel) richt zich als ‘ongepast’ team op concrete bewonersproblemen. Het team komt achter de voordeur van formele instellingen en schuift ditmaal bij hén aan de keukentafel. Hoe verloopt dit proces? Lees het hier
Werkplaats organiseert gastcollege voor studenten
Eerstejaars MWD studenten van Hogeschool Inholland kregen een gastcollege van het WijkOndersteuningsTeam Schiedam. Lees meer over deze geslaagde bijeenkomst
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.