Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
 Kenniscafé
dinsdag 26 juni 2018
 Thma  
Sociale rechtvaardigheid en sociaal werk
De moed vinden om jouw professionele inschatting te laten horen en je niet te laten leiden door regeldruk!  
Sociaal werkers zetten zich in zodat mensen letterlijk en figuurlijk tot hun recht komen. De professionaliteit die zij hierbij aanwenden staat echter regelmatig onder druk. Zo moeten zij zich verhouden tot de taal en regeldruk vanuit gemeentelijke bureaucratie, maar ook aansluiten bij de behoefte van de mensen met wie ze te maken hebben. Samen bezinnen we ons op de vragen hoe je de ruimte pakt voor je professionele inschatting, hoe je aandacht vraagt voor sociale rechtvaardigheid en hoe je professionele moed toont.

Josien Hofs en Fons Klaase gaan op basis van praktijkvoorbeelden in op de uitdagingen die we tegenkomen. Zij bieden handvatten om in de praktijk recht te doen aan de mensen waar het om gaat.

Sprekers
Josien Hofs is bestuurslid van de BPSW en voormalig docentonderzoeker bij de opleiding Sociaal Werk van Hogeschool Inholland. Josien vertelt over sociale rechtvaardigheid vanuit de signaleringsfunctie van sociaal werkers. Fons Klaase heeft jarenlang als docent sociaal werk gewerkt in het hbo. Daarnaast promoveerde hij op de vraag wat goed sociaal werk is in het licht van sociale rechtvaardigheid. Fons belicht het thema vanuit de dagelijkse praktijk van de sociaal werker. 

Praktische informatie
Kenniscafé Sociale rechtvaardigheid en sociaal werk
Datum: dinsdag 26 juni 
Tijd: 14:30 – 16:30 uur 
Locatie: Huis van de Wijk De Kip, Kipstraat 37, 3011 RS Rotterdam
 
 

>> AANMELDEN kan via deze link >> 

Sharing is caring, stuur deze uitnodiging gerust door naar collega's en andere geïnteresseerden.


 
Over de kenniscafés
Hebben wij voldoende zicht op de drie decentralisaties binnen het sociaal domein? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we elkaar op de hoogte houden via de Werkplaats Sociaal Domein? Als Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid organiseren we diverse kenniscafés. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al onze activiteiten!
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.