Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
Nieuwsbrief
17 januari 2019
 
Studenten aan de slag bij de Werkplaats
  De Werkplaats leert van, met én samen met onderwijs, praktijk en gemeenten.
Ook dit studiejaar maken een aantal studenten Social Work van Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland deel uit van de werkteams van de Werkplaats. Zij doen in het kader van hun afstuderen onderzoek bij de naar eenzaamheid bij jongvolwassenen in de regio.
Maak kennis met aankomend social workers Rachida, Siham en Michelle
 
 
 
Treffen we je tijdens een van onze Kenniscafés? 
 

Het afgelopen jaar zijn de kenniscafés druk bezocht. Er werd gesproken over thema's als: eenzaamheid, samenwerking mbo en hbo in de (wijk)praktijk, het keukentafelgesprek, sociale rechtvaardigheid en sociaal werk.
Ook in 2019 staan er weer diverse cafés op het programma. Kom jij in jouw praktijk thema's tegen die jij ook graag in een kenniscafé zou willen zien? Laat ons dat hier weten. We treffen je graag! 
Bijeenkomsten in 2019

 
 
Project in beeld: Vitaal ouder worden
  In het project 'Vitaal ouder worden in Rijnmond en Drechtsteden' helpt de Werkplaats met het versterken van gezondheid, gezondheidsvaardigheden en sociaal welbevinden van ouderen. Met verschillende partners in de regio gaan we op zoek naar effectieve interventies die kennis uit onderzoek, vakkennis van professionals en ervaringskennis van burgers samenbrengt. 
Lees meer over het project
 
 
Samenwerking mbo- en hbo sociaal professionals vraagt een zeker ongepastheid
  Hoe maken we gebruik van elkaars professionele krachten? Voor integrale samenwerking in het sociaal domein hebben we elkaar nodig. Dit betekent dat mbo en hbo opgeleide sociaal professionals elkaar kunnen en moeten aanvullen. In de praktijk blijkt dit nog niet altijd even makkelijk van de grond te komen. De mbo’er lijkt in het transformatie ‘geweld’ het onderspit te delven in waardering en inbreng.
Lees de column van lector Toby Witte
 
 
Leestips
  • Voorbij de pioniersfase. Rapport van o.a. Joke van der Zwaard over bewonersinitiatieven en plekken en voorzieningen die door bewoners geïnitieerd en gecreëerd zijn.
  • Op welke manier zorgen professionals ervoor dat er een optimale samenhang en verbinding is tussen het medisch domein en het sociaal domein? In de publicatie 'De spil in de Wijk' tips voor en door professionals.
  • De overall rapportage sociaal domein 2017 is uit. In het rapport 'Wisselend bewolkt' een analyse van de kwaliteit van leven van mensen en het gebruik van voorzieningen.
  • De motie ‘op naar nul huisuitzettingen’ is aangenomen. Hoe gaat het kabinet dat doen? Marc Räkers van Eropaf! denkt mee met de regering.
  • Yin en yang in het sociaal domein - De casuïstiekbundel samenspel informeel-formeel van de Werkplaats volgt in februari 2019.
 
 
Agenda
Kenniscafé | Zoals de ouderen zongen piepen de jongen | 17 januari 
Bijeenkomst over Intergenerationale problematiek in de wijk - Hoe kunnen we als sociaal professionals dit soort problemen beter signaleren? Hoe ga je met een gezin in gesprek over dit soort zaken? 
Dag van Verbondenheid | 21 januari 
Van Blue Monday naar Feel Good day! Op de donkerste dag van het jaar zetten wij de schijnwerpers op het leukste van het leven voor 60+ers uit de regio Schiedam. 
Focusdag gemeente Rotterdam | 8 april
De Werkplaats verzorgt een workshop tijdens deze dag voor professionals met het thema: Leren, wie is er niet groot(s) mee geworden? 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.