Hogeschool Rotterdam
Tot ziens op 18 januari 2018 |  doorsturen |  afmelden |  online versie
 
Uitnodiging

Kenniscentrum
Talentontwikkeling


Openbare les dr. Fleur Prinsen 

Digitale Leerarrangementen ontwerpen: 
Veranderende onderwijsleerpraktijken
in het (hoger) onderwijs

 
Graag nodigen wij u uit voor de openbare les van lector Digitale Didactiek dr. Fleur Prinsen op donderdag 18 januari 2018.

Welke manier van leren is actueel en reëel voor onze studenten in een wereld die doordrenkt is van technologie? Hoe ervaren zij onze onderwijsleeromgeving? Nieuwe technologische mogelijkheden zetten het leerproces in beweging en het onderwijs wil niet achterblijven.

Leerprocessen versterken door technologie in te zetten
Wanneer docententeams digitale leerarrangementen gaan ontwerpen, kunnen deze het leerproces voor studenten veraangenamen, vergemakkelijken, en verbeteren. Om het herontwerpen van het onderwijs goed te laten verlopen, hebben docenten ‘just in time’ en ‘in context’ ondersteuning nodig. Er valt veel te winnen wanneer kennisdeling en gezamenlijk ontwerp gefaciliteerd worden.

Eigentijds en inclusief onderwijs
Studenten hebben recht op eigentijds onderwijs, dat hen goed voorbereidt op een leven lang leren. Tijdens deze interactieve openbare les gaat dr. Fleur Prinsen in op de vragen: Wat is de meerwaarde van digitale leerarrangementen? En hoe kan onderwijs (her)ontworpen worden om deze meerwaarde te realiseren? 

Aanmelden
Bring Your Own Device
Meld u aan
Praktische informatie 
Datum
 
Donderdag 18 januari 2018
14.00 - 14.30 uur
 
Inloop
14.30 - 16.00 uur
 
Openbare les
16.00 - 17.00 uur
 
Borrel
Locatie
 
Hogeschool Rotterdam
Locatie STC
Lloydstraat 300
3024 EA Rotterdam
Routebeschrijving
Meer informatie over de openbare les ontvangt u geruime tijd voorafgaand aan het evenement. Tussentijds vragen? Neemt u dan contact op met Kenniscentrum Talentontwikkeling.

Sharing is caring, stuur deze uitnodiging gerust door. 

Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Talentontwikkeling
Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
010 - 794 7011
kenniscentrumtalentontwikkeling@hr.nl

Volg ons:
      
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: f.r.prinsen@hr.nl
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2017 Hogeschool Rotterdam.