Hogeschool Rotterdam
Meld u nu aan!  doorsturen |  afmelden |  online versie
 
30 oktober 2018 | 14.00-18.00 uur
Uitnodiging
Openbare les - lector prof. dr. Ben van Lier
 


Thinking about ecologies of autonomous
cyber-physical systems and their ethics

Op dinsdagmiddag 30 oktober 2018 verzorgt lector professor dr. Ben van Lier zijn openbare les in het Auditorium van Het Nieuwe Instituut te Rotterdam.
Ben van Lier is lector (Industrial) Internet of Things en Cyber-Physical Systems aan  Hogeschool Rotterdam. Naast lector is Ben van Lier Director Strategy & Innovation bij Centric en Professor aan de Steinbeis University in Berlijn.

Tijdens de openbare les zal Ben van Lier ingaan op de snelle technologische veranderingen in de wereld om ons heen. Hij gaat op zoek naar overeenkomsten tussen biologische en digitale ecosystemen. In deze overeenkomst staat de autonomie en onderlinge besluitvorming van systemen centraal.
Tenslotte zal hij ingaan op ethische aspecten van de door deze systemen genomen besluiten die ons als mens zullen raken.

Naar aanleiding van de openbare les door Ben van Lier haken diverse sprekers in op het onderwerp. 

Programma

14.00 - 14.30 uur  Inloop 
14.30 - 14.35 uur  Opening dagvoorzitter Paul Rutten 
14.35 - 14.45 uur  Toespraak Zakia Guernina (Lid College van Bestuur HR)
14.45 - 15.35 uur  Openbare les Ben van Lier
15.35 - 15.50 uur     Dr. Eric Pauwels, coreferaat (CWI)
15.50 - 16.50 uur  Discussiepanel 'Technologie en ethiek' o.l.v. Rob van    Kranenburg
 Linda Kool (Rathenau)
 Liisa Janssens (TNO)
 Jonne Hoek (TU Twente)
16.50 - 17.00 uur  Karim Henkens (CEO Centric)
17.00 - 18.00 uur   Borrel


Datum: 30 oktober 2018
Tijden: 14.00 – 18.00 uur
Locatie: Het Nieuwe Instituut - Auditorium
Adres: Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam

We zien uit naar uw komst!
Kom naar deze openbare les
Aanmelden
Met vriendelijke groet,
Mede namens Ben van Lier,

Paul Rutten
Directeur Kenniscentrum Creating 010
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Creating 010
Wijnhaven 103
3011 WN Rotterdam
creating010 @hr.nl

Volg ons:
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: hbo-i@martensbackoffice.onmicrosoft.com
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2018 Hogeschool Rotterdam.