Hogeschool Rotterdam
Volg de laatste ontwikkelingen van het regionaal consortium       doorsturen |  afmelden |  online versie
 

Februari 2018

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

 
Hogeschool Rotterdam
Stand van zaken regionaal consortium 
Symposium 13 maart a.s.
Zoals eerder gemeld heeft het consortium van ZonMw subsidie ontvangen voor een doorstart. Dit maakt het mogelijk om de komende jaren wederom diverse (mini)symposia te organiseren.

Tijdens het eerste symposium met als thema ‘'Vijf jaar onderzoek voor kwetsbare zwangeren in Zuidwest Nederland - opbrengsten Regionaal Consortium I' willen we u de resultaten die het consortium in de eerste subsidieperiode (2013-2016) heeft behaald presenteren. Veel aandacht zal er zijn voor het project m.b.t. kwetsbare zwangeren in Zuidwest Nederland. Aan bod komen o.a. de belangrijkste opbrengsten en leerlessen voor praktijk, onderwijs en beleid.

Het symposium vindt plaats op dinsdag 13 maart a.s. van 13.00 tot 17.00 uur op Hogeschool Rotterdam.

Belangstellenden kunnen zich al aanmelden. Nadere informatie en een uitnodiging volgen nog. 
Onderzoeksvoorstellen ingediend
Op 25 januari jl. was de deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen bij ZonMw. Dit in het kader van het programma Zwangerschap en Geboorte II. Vanuit de regio Zuidwest Nederland zijn met medewerking van het consortium zes onderzoeksvoorstellen ingediend.

Vanuit het regionaal consortium hebben we aan diverse praktijk- en onderwijs partners feedback op deze voorstellen gevraagd. De projectleiders van de betreffende onderzoeken hebben de feedback en suggesties ter harte genomen en verwerkt in hun onderzoeksvoorstel.

Over enkele weken ontvangen de projectleiders een reactie die bestaat uit een beoordeling en een aantal vragen. Hier moeten de projectleiders op reageren. Wanneer subsidie door ZonMw wordt toegekend, kan het betreffende project ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

We willen onze praktijk- en onderwijspartners nogmaals bedanken voor hun input! Deze heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de voorstellen en aan de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en (toekomstige) praktijk!
Onderzoek: De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind
De zwangerschap en kraamperiode zijn van grote invloed op de ontwikkeling en gezondheid van baby’s en kinderen met mogelijke gevolgen voor het verdere leven. Zorg, advies en ondersteuning op maat tijdens de zwangerschap en in de kraamperiode door kraamverzorgenden kan gezond gedrag bij moeder stimuleren en daarmee een optimale ontwikkeling van haar kind bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat kwetsbare vrouwen minder kraamzorg afnemen, waardoor een belangrijke kans om de gezondheid van moeder en kind te bevorderen gemist wordt. Redenen waarom juist deze kwetsbare vrouwen minder kraamzorg afnemen zijn niet bekend.

Daarnaast is nog onvoldoende duidelijk hoe effectief kraamzorg is in het terugdringen van gezondheidsrisico’s. Inzicht hierin zou kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van beter op de doelgroep afgestemde zorg en een toename van het gebruik van kraamzorg door kraamvrouwen die dit nodig hebben. In 2016 zijn het Erasmus MC (afdeling Verloskunde en Gynaecologie) en Hogeschool Rotterdam (lectoraat Verloskunde & Geboortezorg, Kenniscentrum Zorginnovatie) daarom een gezamenlijk onderzoeksproject gestart: ‘De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind’. 


Vragenlijst kraamzorgonderzoek
Om inzicht te krijgen in de behoeften van kraamverzorgenden bij het verlenen van zorg aan kwetsbare zwangeren en kraamvrouwen zal eind februari 2018 een vragenlijst worden uitgezet. Hierbij staan de kennis, vaardigheden en attitude van kraamverzorgenden ten aanzien van kwetsbare zwangeren en kraamvrouwen centraal. In februari zullen alle kraamverzorgenden, zorgconsulenten en intakers via het KennisCentrum KraamZorg (KCKZ) per email een uitnodiging ontvangen om de vragenlijst digitaal in te vullen. We hopen dat zoveel mogelijk kraamverzorgenden, maar ook intakers en zorgconsulenten de vragenlijst in willen vullen om kraamverzorgenden in de toekomst beter te kunnen ondersteunen bij het verlenen van zorg aan kwetsbare zwangeren en kraamvrouwen.

Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie over het kraamzorgonderzoek kunt u contact opnemen met
Dr. Eva Wingelaar-Loomans.

   
                                       
Onderzoek: Betere herkenning en behandeling van hyperbilirubinemie bij pasgeborenen in de eerste lijn
Het is een fysiologisch verschijnsel dat veel baby's – door een verhoogde bilirubinewaarde in het bloed – een beetje een gele kleur krijgen in de eerste levensdagen. Echter, bij hoge waarden kan bilirubine schadelijk zijn voor de hersenen. Door ernstige hyperbilirubinemie op tijd te herkennen en te behandelen kunnen ernstige handicaps voorkomen worden.
 
Op dit moment wordt de mate van hyperbilirubinemie ingeschat door de kleur van de huid te beoordelen en daarna eventueel bloed te prikken om het bilirubine te bepalen. Het is bewezen dat de inschatting van de gele kleur van de huid onbetrouwbaar is. Met een huidmeter (transcutane bilirubinemeter) kan een betere inschatting gemaakt worden van de hyperbilirubinemie.
 
Ernstige hyperbilirubinemie wordt behandeld met fototherapie in het ziekenhuis. Hierbij kunnen moeder en kind niet altijd samen blijven. Als de fototherapie in de eerste lijn gegeven wordt, zou dit wel kunnen.
 
Vanuit het Erasmus MC wordt onderzocht of door het gebruik van de huidmeter en de toepassing van fototherapie in de geboortecentra ernstige hyperbilirubinemie en ziekenhuisopnames voorkomen kunnen worden. Een aantal van de deelnemende geboortecentra ligt in de regio Rotterdam, dus mogelijk krijgt u, als zorgverlener, er ook mee te maken.
 
Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berthe van der Geest, arts-onderzoeker. 
Sociale kaart op Kennisnetgeboortezorg
Maak kennis met de nieuwe e-learning Rookvrije Start
Hoe motiveert u (aanstaande) ouders om te stoppen met roken? Wanneer en naar wie verwijst u door? De multidisciplinaire e-learning is een initiatief van de Taskforce Rookvrije Start en is bedoeld voor alle zorgverleners die gesprekken voeren met (aanstaande) ouders. O.a. de volgende onderwerpen komen op interactieve wijze aan bod: risico's van roken voor, tijdens en na de zwangerschap, reageren op misvattingen, motivatie verhogen, doorverwijzen, voorkomen van terugval, ketensamenwerking.

In de e-learning krijgen zorgverleners praktische handvatten en voorbeelden aangereikt. De eerste reacties op de e-learning zijn erg positief. “Ik ga nu sneller aan ouders vragen of ik met hen over roken mag praten, ik vind de drempel nu lager.” En “Ik heb geleerd hoe je een open gesprek kunt voeren over (stoppen met) roken. Hoe ik met tegenwerpingen om kan gaan. Hoe ik gericht adviezen kan geven.”

Voor vrijwel alle beroepsgroepen is inmiddels accreditatie (3 of 4 punten) verkregen. De e-learning is gratis voor Rookvrije Start ambassadeurs en 10 collega’s. U kunt zich eenvoudig aanmelden als ambassadeur.

Interesse in het volgen van de e-learning? Bekijk dan de trailer of lees meer over de e-learning op de website Rookvrije Start.
 

Agenda
Een overzicht van alle activiteiten
6
MAA
Symposium Physician Assistent - Klinisch Verloskundige: ‘Masterthese & afscheid dr. Rudy Rijke’
Meer informatie is te vinden op de website van de VAR.
Aanmelden.
Dinsdag 6 maart - vanaf 9.15 uur - Hogeschool Rotterdam
8
MAA
Symposium ‘Grenzeloze verloskunde’
Thema: Leiderschap in de verloskunde. Tijdens dit symposium leren we van internationale ontwikkelingen binnen de verloskunde.
Aanmelden. 
Donderdag 8 maart - 14.00 - 18.00 uur- Hogeschool Rotterdam
13
MAA
 
Vijf jaar onderzoek voor kwetsbare zwangeren in Zuidwest Nederland - opbrengsten Regionaal Consortium I
Tijdens dit symposium staan we stil bij de afronding van het Programma Zwangerschap en Geboorte I en is er specifieke aandacht voor de resultaten die het project m.b.t. het structureren van de zorg voor kwetsbare zwangeren in Zuidwest Nederland heeft opgeleverd.
Dinsdag 13 maart - 13.00 - 17.30 uur - Hogeschool Rotterdam
14
JUN
 
Minisymposium Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland: 'Roken'
Meer informatie volgt.
Donderdag 14 juni - 15.00 - 17.30 uur - Hogeschool Rotterdam
13
SeP
 
Minisymposium Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland: 'Veilig thuis'
Meer informatie volgt.
Donderdag 13 september - 15.00 - 17.30 uur - Hogeschool Rotterdam
20
NOV
 
Minisymposium Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland: 'De kwetsbare kraamvrouw en haar kind’
Meer informatie volgt.
Dinsdag 20 november - 15.00 - 17.30 uur - Hogeschool Rotterdam
We hopen u voor het moment voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard ook met ons contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
Angélica Venekamp
Coördinator regionaal consortium

Over het regionaal consortium

Het regionaal consortium is een samenwerkingsverband waarin nagenoeg alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland zijn vertegenwoordigd. Binnen het consortium werken partijen vanuit beleid, onderzoek, onderwijs én praktijk voortdurend met elkaar samen. Tot onze partners behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), huisartsenlaboratoria en echocentra, centra voor jeugd- en gezin, GGD, jeugdzorg en de afdelingen psychiatrie en maatschappelijke gezondheid van het Erasmus MC. Het consortium heeft als visie dat samenwerking in de keten rondom de cliënt voorwaardelijk is voor het verlenen van goede zorg aan de - aankomende - zwangere, barende en/of moeder, haar partner en haar kind. Het belang van moeder en kind staat hierbij voorop.

Nieuwsbrief

 
Heeft u bijeenkomsten die voor de hele regio interessant en toegankelijk zijn?
Geef het ons door! Wij plaatsen het dan
in de nieuwsbrief.

Abonneren

 
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief. Is deze nieuwsbrief interessant voor een collega? Stuur hem gerust door!
Hogeschool Rotterdam
Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte
Zuidwest Nederland
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam 
010 - 794 5511  
regionaalconsortium@hr.nl
Volg ons:
   
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: a.a.venekamp@hr.nl
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2018 Hogeschool Rotterdam.