Hogeschool Rotterdam
 
 
 
Conclusies en overwegingen door Crista Vonkeman-Karaca, partner bij Bosman & Vos.
 
 

Ter afsluiting van de opdracht Kwartiermaken in de WMO-werkplaatsen van MOgroep/VWS in 2014:

 • WMO-werkplaatsen worden steeds meer op waarde geschat en gezien. Was er aanvankelijk scepsis bij zowel overheden, deskundigen als bij W&MD-organisaties, in de loop van 2013/2014 kantelde deze opstelling. Meer aandacht voor en de uitbreiding van het aantal WMO-werkplaatsen waren daarbij belangrijke dragers.

 • Enkele onderzoeken en rapportages in 2014 hebben ongetwijfeld aan deze positieve kanteling kunnen bijdragen zonder dat dit een vooropgezette bedoeling was.
  In het bijzonder kunnen hierbij genoemd te worden: “Sociaal werk op Solide Basis” (over het vak van de sociaal werker / Gezondheidsraad) en “Meer van Waarde” (inzake de toekomst van het Hoger Sociaal Onderwijs / Verkenningscommissie).
  De MOgroep als brancheorganisatie en lid-organisaties hebben aan deze onderzoeken een bijdrage geleverd.

 • ´Leg een regionaal verbindende rol bij de Hogescholen!´
  Deze oproep aan gemeenten en organisaties werd vanuit verschillende deelnemers gedurende 2014 steeds vaker en nadrukkelijker geformuleerd.

 • MOgroep-lidorganisaties kunnen veel bewuster en gerichter de “status” van de Hogeschool gebruiken en inzetten, bijvoorbeeld in het debat met gemeenten.

 • Stage-netwerken van de Hogescholen (stage bureaus) en de W&MD-organisaties mogen/moeten actiever ingezet worden om de verbinding tussen opleiding en werkveld te intensiveren.

 • Hogescholen/Wmo-werkplaatsen willen een belangrijke partner zijn bij het uitdragen van het belang van deskundigheidsbevordering en bijscholing.

 • Regionale samenwerking niet alleen organiseren via de formele structuren en/of op organisatie/directieniveau, maar vooral ook vanuit de basis organiseren en ondersteunen; door het aanbieden en faciliteren van gezamenlijke scholing- en trainingsprogramma’s voor professionals en leidinggevenden, onder leiding van de hogeschool/WMO-werkplaats.

 • Maak DOE-verhalen zichtbaar; niet alleen theorieën, boeken, brochures, modules en andere achtergrondinformatie.

 • Onderzoek de mogelijkheid van AD-trajecten (associated degree) waarin voor MBO-professionals op deelterreinen een HBO-scholing op maat wordt geboden. Mogelijk kunnen ervaringen/activiteiten/ontwikkelde modules of masterclasses uit de WMO-werkplaatsen hierin worden geïntegreerd.

 • Het sociaal werk kenmerkt zich veelal door gemengde teams van MBO en HBO-professionals waaraan vrijwilligers en buurtbewoners nauw verbonden zijn. MBO-opleidingsinstituten zijn nog maar mondjesmaat aangehaakt in regionale samenwerkingsverbanden en niet altijd in hechte samenwerking met Hogescholen.

 • Van belang dat ook deze ROC’s een rol nemen/krijgen bij de kennisontwikkeling en implementatie, zowel in naar opleidingsniveau gecombineerde als gesplitste studiegroep.
 
Volg ons:
Website