Hogeschool Rotterdam
Volg de laatste ontwikkelingen van het project VitaDem    doorsturen |  afmelden |  online versie
 

Nieuwsbrief juni 2016

 

 

VitaDem: Vitaal blijven en meedoen
Ondersteuning op maat voor mensen met dementie en hun naasten

Sinds kort heeft VitaDem een eigen pagina op de website van het Van Kleef Instituut. Vanaf nu sturen wij regelmatig een nieuwsbericht naar mensen die geïnteresseerd zijn in informatie over het project dat wij uitvoeren.

Huidige stand van zaken
Ongeveer een jaar geleden is het eerste koppel begonnen binnen VitaDem. De inclusie verliep aanvankelijk voorspoedig. We zijn begonnen met de paren die open stonden tegenover deelname aan het project. De laatste tijd moeten de casemanagers meer hun best doen om mensen te interesseren. We hebben de inclusiecriteria uitgebreid van alleen mantelzorgers boven de 65 jaar naar ook jongere mantelzorgers die in de buurt wonen. Inmiddels doen er achttien koppels mee. 
> Lees verder
Wisseling van casemanagers
  De casemanagers van Leliezorggroep, Dineke Schaaphok en Margreet Boom, zijn gestopt met hun werkzaamheden als casemanager dementie. Dineke is bij welzijnsorganisatie Buurtkracht in Capelle gaan werken. Margreet heeft een andere funcite binnen Leliezorggroep. Voor hen in de plaats zijn Heleen van de Griend en Leanne van der Grond gekomen. Zij zijn wijkverpleegkundige en in april gestart met de opleiding tot casemanager dementie. 
Einde samenwerking TNO
Per 1 januari 2016

VitaDem is samen met TNO opgezet en de aanpak is met een team TNO-onderzoekers uitgewerkt. Helaas moest het team van TNO per 1 januari 2016 stoppen, omdat in verband met een reorganisatie hun afdeling opgeheven werd en zij moesten uitkijken naar een andere baan. Het team van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam is daarom versterkt met onderzoeker Hajar Senhaji. 

Top 10 technologische hulpmiddelen
  Docent-onderzoeker Nadia van Dijk heeft onze top tien van technologische hulpmiddelen voor thuiswonende mensen met dementie en mantelzorgers aangepast. De middelen ondersteunen verzorgenden en mantelzorgers in de thuiszorg en/of bevorderen de zelfredzaamheid van mensen met dementie.
> Klik hier voor de top 10
Onderzoek dementievriendelijkheid
Door studenten Verpleegkunde

Studenten Natasja Beun en Vivian Immink van de opleiding Verpleegkunde hebben in winkelcentrum De Koperwiek onderzocht hoe winkelpersoneel omgaat met mensen met dementie. Winkelpersoneel krijgt regelmatig te maken met mensen met dementie, maar ze weten niet altijd hoe ze moeten handelen. Er is dan ook behoefte aan meer informatie en training. 

> Klik hier voor het projectverslag

Extern nieuws
Boek met brieven van mensen met dementie
Vijftig ‘ervaren dementiepatiënten’ hebben in dit boek, dat samengesteld is door Ruud Dirkse en Marcel Olde Rikkert, een brief geschreven aan lotgenoten. Persoonlijke brieven waarin zij aangeven wat hen helpt om de ziekte een plaats te geven in hun leven. 'Ik heb dementie' is hierdoor het eerste boek dat door mensen met dementie zelf geschreven is. 
> Meer informatie
Kennissynthese vrijwilligershulp thuis bij dementie
Een belangrijke doelstelling van de nieuwe Wmo is dat meer zorg geleverd gaat worden door informele zorgverleners. Het NIVEL heeft alle informatie over verschillende vormen van vrijwilligershulp thuis bij dementie op een rijtje gezet (o.a. bezoekdiensten, maatjes en buddy’s, buren en nachtvrijwilligers en groepsactiviteiten) en ook aangegeven welke vormen effectief zijn gebleken. 
> Bekijk publicatie

 
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam 
(010) 794 4371
KenniscentrumZorginnovatie@hr.nl
VitaDem@hr.nl
Volg ons:
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2016 Hogeschool Rotterdam.