Hogeschool Rotterdam
Volg de laatste ontwikkelingen van het project 'Betere Transitie bij Diabetes'  doorsturen |  afmelden |  online versie
 

Juli 2016

Nieuwsbrief Betere Transitie bij Diabetes

 
Op 1 april 2016 is Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam het nieuwe Op Eigen Benen-project Betere Transitie bij Diabetes gestart. Dit project wordt mogelijk gemaakt door subsidies van het Diabetes Fonds en Fonds NutsOhra. Doel van het project is het opstellen en uitvoeren van een onderzoeks- en verbeterprogramma in de Nederlandse diabeteszorg. Hiermee worden evidence-based werkwijzen in de transitiezorg zoveel mogelijk geïmplementeerd en krijgen jongeren met diabetes type 1 (DM1) optimale ondersteuning in de transitiefase. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Diabetes Fonds en Fonds NutsOhra. In deze nieuwsbrief leest u meer over onder andere de stand van zaken in de drie deelprojecten. Wilt u de nieuwsbrief verder verspreiden onder uw teamleden en andere geïnteresseerden?
Meer seks en rock-'n-roll in de spreekkamer?
Lector AnneLoes van Staa in een interview met het Diabetes Fonds
‘Niet alle internisten hebben ‘iets’ met pubers, maar dat geldt net zo goed voor kinderartsen. Die zijn niet per definitie ‘beter’ voor jongeren. Er zou in de diabeteszorg in het algemeen meer aandacht moet komen voor thema’s die in het dagelijks leven van jongeren belangrijk zijn. Dat is niet zozeer het HbA1c of de bloedsuikers, maar vooral het dagelijks leven van een jongere met diabetes. Het gesprek moet dus ook gaan over seks, alcohol, drugs en rock-'n-roll!’.
> Lees het interview
 Doe mee aan de quick scan!
  Het eerste deelproject bestaat uit het uitvoeren van een quick scan om de stand van zaken in de transitiezorg in kaart te brengen. Met een vragenlijst wordt onder zorgverleners geïnventariseerd wat er wordt gedaan om de transitie en transfer soepel te laten verlopen en wat daarbij knelpunten zijn. Onder de invullers worden vijf cadeaubonnen van € 20,- verloot. Wilt u deze invullen en zoveel mogelijk zorgverleners aanmoedigen hetzelfde te doen? 
> Klik hier voor deelname
Werving teams onderzoeks- en verbeterprogramma
Voor het onderzoeks- en verbeterprogramma zijn in de afgelopen maanden ongeveer twintig teams geworven: teams die al erg actief zijn (hebben al een transitieprogramma en/of –poli) naast teams die transitiezorg juist willen verbeteren. Er zijn twaalf teams die definitief hebben toegezegd mee te doen; acht andere teams hebben belangstelling getoond. Met de aangemelde teams worden momenteel intakegesprekken op locatie gevoerd. Daarin wordt zo goed mogelijk geïnventariseerd hoe de teams zijn samengesteld, wat ze precies doen in de samenwerking en voorbereiding op transitie en welke verbeterdoelen zij hebben. 
> Lees meer
Retrospectief onderzoek
Opzet en uitvoering
\   Tijdens het intakegesprek krijgt het team een overzicht van de taken, de onderzoeksopzet en wie wat doet (het meeste werk doen de onderzoekers!). De eerste stap is een lokale uitvoerbaarheidstoets bij de eigen METC. Dan volgt de voorbereiding van het onderzoek op locatie. Onderzoek bestaat uit observaties, dossieronderzoek, interviews met teamleden en vragenlijsten onder jongeren die zijn overgestapt. Binnenkort verschijnt het studieprotocol in BMJ Open!
> Lees meer over het ontwerp en de uitvoering van het onderzoek
Verbeterprogramma
Na de zomer ontvangen alle teams een overzicht van de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het verbeterprogramma dat op 1 januari 2017 start. Hierin worden de ‘good practices’ die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen verspreid en geïmplementeerd.
> Bekijk de website voor meer informatie
Projectteam & begeleidingscommissie
Het projectteam bestaat uit onderzoekers en adviseurs die het verbeterteam begeleiden. Projectleider Jane Sattoe en onderzoeker Mariëlle Peeters (KC Zorginnovatie) zijn verantwoordelijk voor het onderzoek, AnneLoes van Staa (KC Zorginnovatie) en Jeroen Havers (Vilans) begeleiden de teams in het verbeterprogramma. Wietske Wits (ervaringsdeskundige, Sweet Connection) gaat het jongerenpanel leiden en Kenniscentrum Zorginnovatie ondersteunt bij de communicatie.

Een onafhankelijke stuurgroep adviseert bij het project: Maartje de Wit (onderzoeker, VUmc), Paul Voorhoeve (kinderarts, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde), Mirja de Lange (verpleegkundig specialist diabetes Beroepsvereniging, EADV) en ervaringsdeskundigen Marjolein Hendriks (Diabetesvereniging Nederland) en Jasper Iking (Stichting ééndiabetes).
Van links naar rechts: Mirja, Jeroen, Jane, Mariëlle, Jasper, Maartje, Wietske, Marjolein en AnneLoes
      
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam 
(010) 794 5089  
j.n.t.sattoe@hr.nl
Volg ons:
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2016 Hogeschool Rotterdam.