Hogeschool Rotterdam
Volg de laatste ontwikkelingen van het project VitaDem    doorsturen |  afmelden |  online versie
 

Nieuwsbrief juli 2016

 

 

VitaDem: Vitaal blijven en meedoen
Ondersteuning op maat voor mensen met dementie en hun naasten

Koppels gezocht
We zoeken nog steeds koppels voor ons project. De criteria voor deelname zijn verruimd: mantelzorgers kunnen ook jonger zijn dan 65 jaar en hoeven niet per se in Capelle of Krimpen aan den IJssel te wonen.  We hopen op een voorspoedige instroom van nieuwe koppels.

> Algemene informatie VitaDem
Versterking van het team
Wijkverpleegkundige Marjolein van Bloois zal de komende periode de casemanagers van Lelie zorggroep ondersteunen. Zij gaat de behoefte-inventarisatie bij enkele nieuwe cliënten doen.
Dementievriendelijk boodschappen doen
Student verpleegkunde
  Ming Po Leung, vierdejaars studente hbo-Verpleegkunde, start deze zomer met haar afstudeeronderzoek (binnen de VitaDem-studie) naar de manier waarop mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig boodschappen kunnen blijven doen. Zij zal hiervoor een aantal mensen met dementie interviewen en ‘schaduwen’ tijdens het boodschappen doen. Door middel van de verzamelde informatie zal zij een goed beeld krijgen om de juiste aanbevelingen te schetsen voor mensen met dementie, mantelzorgers, gemeenten en supermarkten.
> Meer informatie over VitaDem en onderwijs
Extern nieuws
Campagne 'Samen dementievriendelijk'
Maandag 9 mei 2016 is de campagne ‘Samen dementievriendelijk’ van start gegaan. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) gaf het startsignaal tijdens een conferentie over dementie in het kader van het EU-voorzitterschap van Nederland.
Via een onlinetraining kunnen alle Nederlanders vanaf nu leren hoe ze mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen helpen. De website geeft ook informatie en praktische tips. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld leren aandacht te besteden aan klanten met dementie of werknemers die tevens mantelzorger zijn.
Het doel is dat vóór 2020 alle Nederlanders meer weten over dementie. Met de nadruk op wat iemand met dementie nog wél kan in plaats van te letten op wat hij of zij niet meer kan. Het is ook de bedoeling mantelzorgers meer waardering en steun te geven. De campagne 'Samen maken we Nederland dementievriendelijk', waarvoor 10 miljoen euro is uitgetrokken, is een initiatief van Alzheimer Nederland, PGGM, het Ministerie van VWS en het Deltaplan Dementie.
 >Meer informatie
Online platform over dementie voor en door mantelzorgers
  Alzheimer Nederland wilt bijdragen aan een betere levenskwaliteit voor mensen met dementie en hun omgeving. Hiervoor hebben zij een nieuw online platform opgezet. Mantelzorgers kunnen hier terecht voor informatie en nieuwtjes over dementie, en kunnen praktische tips en ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers.
> Kik hier voor het online platform
Casemanagement dementie
Omdat casemanagement dementie in Nederland niet altijd goed geregeld of beschikbaar is, heeft onlangs een overleg plaats gevonden tussen verschillende partijen waaronder Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS. Dit heeft geleid tot een rapport dat de stand van zaken, knelpunten en mogelijke oplossingen beschrijft.
 
In reactie op dit rapport heeft Deltaplan Dementie met alle betrokken partijen een actieplan opgezet dat door staatssecretaris Van Rijn is opgestuurd naar de Tweede Kamer. Het doel van dit actieplan is om casemanagement ter beschikking te stellen voor iedereen met dementie.
>Klik hier voor het rapport
>Klik hier voor de actieplan
Instrument voor echt contact
De CRDL

Het is niet altijd even gemakkelijk om contact te maken als iemand verder is in zijn of haar dementie. Zintuigen gaan een grotere rol spelen en elkaar aankijken, luisteren en aanraken worden belangrijke elementen voor waardevol contact. De CRDL (spreek uit: ‘Cradle’) kan helpen om op deze manier contact te maken. De CRDL is een rond houten instrument. Voor het gebruik dienen twee mensen hun hand op de CRDL te leggen en met hun andere hand elkaar aan te raken. Het instrument vertaalt verschillende aanrakingen (vastpakken, wrijven, strelen, tikken of kriebelen) naar geluids- en muziekfragmenten die passen bij de emotionele intentie van het gebaar.

Van zorginstellingen tot aan mantelzorgers, iedereen die een zinvolle, inhoudelijke en wederkerige communicatie vanuit de capaciteiten van mensen met dementie zoekt, kan de CRDL gebruiken. De kosten van de CRDL zijn € 3.950 (excl. BTW). Ook kan de CRDL voor bepaalde tijd worden gehuurd.

> Meer informatie

Bijeenkomsten
Een overzicht van alle activiteiten
07
sep
 
Bij wonen en welzijn, hoe bouwen we aan een optimale fysieke leefomgeving voor mensen met dementie?
Een themabijeenkomst van Deltaplan Dementie in het teken van de fysieke omgeving van mensen met dementie. Deze middag wordt dieper ingegaan hoe aanpassingen in de omgeving van mensen met dementie hen kan helpen in hun gedrag en welbevinden en indirect ook het welzijn van mantelzorgers kan verbeteren. Soms kunnen kleine aanpassingen al erg helpen om de leefsituatie te optimaliseren.
> Meer informatie
08
nov
 
Hét Dementie Congres 2016
Hét dementiecongres voor verpleegkundigen en verzorgenden in Reehorst, Ede. Het thema van deze dag is ‘Meer begrip en handelen bij dementie’. Het congres wil professionals uitdagen om verder na te denken over innovatieve inzichten en behandelmethoden waarmee mensen met dementie en hun omgeving kunnen worden geholpen. Er komen onder andere ervaringsdeskundigen aan het woord en er worden onderwerpen besproken zoals muziek en dementie, ziekenhuisopname bij dementie, beter leven met dementie en de verdieping van relaties.
> Meer informatie
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam 
(010) 794 4371
KenniscentrumZorginnovatie@hr.nl
VitaDem@hr.nl
Volg ons:
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2016 Hogeschool Rotterdam.