Hogeschool Rotterdam
Volg de laatste ontwikkelingen van het project VitaDem    doorsturen |  afmelden |  online versie
 

Nieuwsbrief oktober 2016

 

 

VitaDem: Vitaal blijven en meedoen
Ondersteuning op maat voor mensen met dementie en hun naasten

Afscheid van de onderzoekstrainees 
Het afgelopen jaar hebben Gert-Jan Wiersma en Nadia van Dijk één dag in de week meegewerkt als onderzoekstrainee aan VitaDem. Gert-Jan, docent Verpleegkunde, heeft zich gericht op het (belang van een) sociale netwerk van oudere mensen met dementie. Hij heeft een inventarisatie gemaakt van de bevorderende en belemmerende factoren voor het inzetten van het sociale netwerk door mensen met dementie. Nadia van Dijk is docent Ergotherapie bij Hogeschool Rotterdam. Zij heeft onderzoek gedaan naar de belemmerende en bevorderende factoren voor het inzetten van technologische toepassingen en een dementievriendelijke omgeving.

> Lees meer
Activerende interventies voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers
  Recent verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Dementia’ een artikel van enkele onderzoekers van VitaDem. Het artikel gaat over het belang van en wat er nodig is voor een persoonlijke benadering bij het inzetten van interventies gericht op mensen met dementie en hun mantelzorgers.
> Klik hier voor een samenvatting van het artikel
Samenwerken aan betere dementiezorg door samen te leren
  Op 1 september 2016 is het nieuwe project 'Samenwerken aan betere dementiezorg door samen te leren' gestart onder leiding van lector Jacomine de Lange, gesubsidieerd door NPO/ZonMw. Aansluiten bij persoonlijke wensen en behoeften van ouderen vraagt om een vernieuwend onderwijsaanbod, in nauwe samenwerking met ouderen met levenservaring en ervaringsdeskundigheid op het gebied van zorg, wonen en welzijn.
> Lees meer

Extern nieuws
Hoe word je dementievriendelijker?
Als iemand in je omgeving dementie heeft, leer je hier gaandeweg mee om te gaan. Maar voor mensen die verder van de persoon met dementie af staan kan dit af en toe nog wel eens als lastig worden ervaren. Hiervoor heeft dementie.nl zes tips opgesteld zodat iedereen dementievriendelijker kan worden.
 > Lees meer

Buurtkracht: project Mantelzorgmaatjes
  Buurtkracht is een welzijnsorganisatie in Capelle aan den IJssel die kijkt naar wat de mensen in Capelle nodig hebben aan hulp maar ook naar wat zij zelf nog kunnen om elkaar te helpen. Buurtkracht is afgelopen september gestart met het Maatjesproject. In acht bijeenkomsten worden verschillende thema’s belicht, zoals activiteiten voor mensen met dementie. Op de bijeenkomsten zullen naast de mensen met dementie en hun mantelzorgers ook vrijwilligers aanwezig zijn. Hopelijk leiden de bijeenkomsten tot leuke contacten en tot afspraken om vrijwilligers in te zetten voor vervangende/extra hulp.
> Lees meer

Boektip
  In september is het boek ‘Ik weet nog goed…’ van Joke de Jonge gelanceerd. Een boek vol met voorleesverhalen voor mensen met dementie en met tips om aan de hand van de verhalen contact te maken en activiteiten te ondernemen. Naast deze verhalen en tips bestaat het boek ook uit een praktisch deel. Hierin staan talrijke suggesties en aanwijzingen om elke vorm van dagbesteding te kunnen invullen. Hierbij kan gedacht worden aan werkvormen als reminisceren, geuren en geluiden gebruiken, met elkaar liedjes zingen etc. Het boek is zeer geschikt voor mensen met een beginnende vorm van dementie en tevens voor mensen die nog thuis wonen.
> Klik hier voor een verkooppunt van het boek

Bijeenkomsten
07
nov
 
GENERO-symposium 'Ondersteuning mantelzorgers van ouderen met dementie' 
Veel mantelzorgers voelen zich overbelast. Tijdens het 5e GENERO-symposium staat verbetering van ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie centraal. Onderzoeker Netta van ’t Leven (tevens verbonden aan VitaDem) geeft deze dag een presentatie. De thema’s die tijdens het symposium centraal staan zijn:
  • Effectieve interventies die mantelzorgers van zelfstandig wonende ouderen met dementie kunnen ondersteunen.
  • Het bevorderen van deskundigheid bij mantelzorger en professional voor het omgaan met dementie.
  • Best practices om de zorg rondom mensen met dementie en hun mantelzorgers goed te organiseren.
  • De rol die gemeenten hebben in het ondersteunen van mantelzorgers.
> Meer informatie
08
NOV
 
Mini-symposium Dementie bij Turkse en Marokkaanse migranten
Deltaplan Dementie organiseert in samenwerking met Pharos vier mini-symposia over dementie bij migranten van Turkse en Marokkaanse afkomst. Tijdens de symposia wordt o.a. aandacht besteed aan cultuursensitief werken en steun aan mantelzorgers. Interessant voor alle zorgverleners die op dit moment of wellicht in de toekomst zullen werken met cliënten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond die mogelijk lijden aan dementie.
> Meer informatie
10
NOV
 
Dag van de Mantelzorg
10 november is de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Dit jaar is het thema ‘Mantelzorg doe je samen.’ Neem een kijkje op de site van Mezzo (landelijke vereniging voor mantelzorgers) voor activiteiten die georganiseerd zijn op deze dag.> Meer informatie
14
nov
 
Jaarevent Deltaplan Dementie 
Tijdens het Jaarevent Deltaplan Dementie staat het perspectief van mensen met dementie, hun mantelzorgers en de professional centraal. De stappen die tot nu toe zijn gemaakt om dementie te voorkomen en te genezen, de dementiezorg te verbeteren en de samenleving dementievriendelijker te maken worden behandeld. Ook worden toekomstige plannen besproken. Het event bestaat uit een plenair programma,  een workshopprogramma en een informatiemarkt. Voor meer informatie over het programma en voor aanmelding

> Meer informatie
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam 
(010) 794 4371
KenniscentrumZorginnovatie@hr.nl
VitaDem@hr.nl
Volg ons:
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2016 Hogeschool Rotterdam.