Hogeschool Rotterdam
Volg de laatste ontwikkelingen van het project 'Betere Transitie bij Diabetes'  doorsturen |  afmelden |  online versie
 

Oktober 2016

Nieuwsbrief Betere Transitie bij Diabetes

 
Op 1 april 2016 is Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam het nieuwe Op Eigen Benen-project Betere Transitie bij Diabetes gestart. Doel is het opstellen en uitvoeren van een onderzoeks- en verbeterprogramma in de Nederlandse diabeteszorg, zodat evidence-based werkwijzen in de transitiezorg zoveel mogelijk geïmplementeerd worden en jongeren met DM1 optimale ondersteuning krijgen in de transitiefase.
Verbeterprogramma en startbijeenkomst
De startbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 14 februari 2017 van 13.00 tot 17.00 uur in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Het wordt een interactief programma. Vanuit elk team verwachten wij vijf tot zes personen, waaronder de projectleider van het team, een vertegenwoordiging van de kinder- en volwassenenkant, een arts en liefst ook een jongere die al is overgestapt. Er komt een apart programma voor de jongeren samen met ons nieuw te vormen jongerenpanel. 
> Lees meer
Quickscan Transitiezorg bij DM1
Inmiddels hebben ruim 400 jongeren en jongvolwassenen op de vragenlijst gereageerd. Zij hebben laten weten hoe zij voorbereid worden op de transitie of - als ze deze al gehad hebben - hoe ze de transitie ervaren hebben. Momenteel worden de resultaten in kaart gebracht. Dank aan DVN en Stichting ééndiabetes voor het verspreiden van de oproep. Op de vragenlijst voor zorgverleners hebben nu 118 mensen gereageerd: 28% is kinderarts, 36% is verpleegkundige in de kinderzorg en 39% is verpleegkundige in de volwassenenzorg. Dat is nog niet genoeg! Omdat wij nog meer respons willen en ook de visie van internisten op de zorg voor jongvolwassenen met DM1 in kaart willen brengen (er heeft tot nu toe slechts één internist meegedaan), blijft de vragenlijst nog openstaan. De oproep is verspreid door NVK en EADV. Aan de NIV is gevraagd de vragenlijst onder de leden te verspreiden; hier is nog geen toezegging op ontvangen. Daarom ons nadrukkelijk verzoek aan u: Wilt u zoveel mogelijk collega’s (ook in de volwassenenzorg) aanmoedigen de lijst in te vullen? Onder de invullers worden vijf cadeaubonnen van 20 euro verloot.

> Ga naar de vragenlijst
Retrospectief onderzoek
\   Tijdens het intakegesprek krijgt het team een overzicht van de taken, de opzet van het onderzoek en de taakverdeling. De eerste stap is het aanvragen van een lokale uitvoerbaarheidstoets door de METC in het eigen ziekenhuis. Bij zes deelnemende locaties is deze ondertussen ingediend. Daarna volgt de voorbereiding van het onderzoek op locatie (observaties, dossieronderzoek, interviews met teamleden, vragenlijsten onder jongeren die afgelopen jaren zijn overgestapt). We doen dit gefaseerd, afhankelijk van jullie en onze mogelijkheden.
> Lees meer over het ontwerp en de uitvoering van het onderzoek
Werving teams onderzoeks- en verbeterprogramma
Voor het onderzoeks- en verbeterprogramma zijn in de afgelopen maanden ongeveer twintig teams geworven: teams die al erg actief zijn (hebben al een transitieprogramma en/of –poli) naast teams die transitiezorg juist willen verbeteren. Er zijn twaalf teams die definitief hebben toegezegd mee te doen; acht andere teams hebben belangstelling getoond. Met de aangemelde teams worden momenteel intakegesprekken op locatie gevoerd. Daarin wordt zo goed mogelijk geïnventariseerd hoe de teams zijn samengesteld, wat ze precies doen in de samenwerking en voorbereiding op transitie en welke verbeterdoelen zij hebben. 

> Lees meer
Jongerenpanel
\   De komende maand gaan we deelnemers werven voor het Jongerenpanel. Houd de website hiervoor in de gaten. Kent u een jongere met diabetes die geschikt zou kunnen zijn om mee te denken over betere transitiezorg en die het leuk vindt om mee te gaan op enkele locatiebezoeken dan horen wij dat graag.
> Tip ons
Transitie Toolkits Diabetes
De Transitie Toolkits op www.opeigenbenen.nu worden de komende maanden geheel herzien en krijgen net als de rest van de website een nieuwe inhoud en uitstraling. In de toolkit komt de nadruk te liggen op de tien belangrijkste interventies om transitiezorg te verbeteren: in organisatorisch opzicht (continuïteit & coördinatie), maar ook om de zelfstandigheid van jongeren te bevorderen. De informatie over passende interventies wordt herzien. 

> Ga naar de Toolkit
Publicatie van het studieprotocol
Inmiddels is het studieprotocol gepubliceerd in het Open Access tijdschrift BMJ Open.

> Download de publicatie
Projectteam & begeleidingscommissie
Het projectteam bestaat uit onderzoekers en adviseurs die het verbeterteam begeleiden. Projectleider Jane Sattoe en onderzoeker Mariëlle Peeters (KC Zorginnovatie) zijn verantwoordelijk voor het onderzoek, AnneLoes van Staa (KC Zorginnovatie) en Jeroen Havers (Vilans) begeleiden de teams in het verbeterprogramma. Wietske Wits (ervaringsdeskundige, Sweet Connection) gaat het jongerenpanel leiden en Kenniscentrum Zorginnovatie ondersteunt bij de communicatie. Een onafhankelijke stuurgroep adviseert bij het project: Maartje de Wit (onderzoeker, VUmc), Paul Voorhoeve (kinderarts, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde), Mirja de Lange (verpleegkundig specialist diabetes Beroepsvereniging, EADV) en ervaringsdeskundigen Marjolein Hendriks (Diabetesvereniging Nederland) en Jasper Iking (Stichting ééndiabetes).
      
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam 
(010) 794 5089  
j.n.t.sattoe@hr.nl
Volg ons:
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2016 Hogeschool Rotterdam.