Werkplaatsen sociaal domein
Lees online
Werkplaatsen sociaal domein
TwitterLinkedIn  
Uitnodiging
Kenniscafé
12 April 2021
 
Wat leren we van de decentralisatie van het sociaal domein en pogingen tot integraal werken?
In het kenniscafé van maandagmiddag 12 april gaan lector Guido Walraven (Hogeschool Inholland) en Toby Witte (Hogeschool Rotterdam) in gesprek met Tim ’s Jongers (Raad voor Volksgezondheid & Samenleving) en Mariska Kromhout (Sociaal Cultureel Planbureau) over decentralisatie van het sociaal domein.

De verwachtingen en ambities bij de decentralisatie van het sociaal domein van het rijk naar gemeenten waren in 2014/2015 hoog gespannen. De veronderstelling was dat gemeenten beter in staat zouden zijn om enerzijds in te spelen op de ondersteuningsbehoeften van burgers en anderzijds om samenwerking tussen professionals te bevorderen. En dat ze dat tegen substantieel lagere kosten konden doen dan het rijk.

Evaluaties in de afgelopen vijf jaar laten zien dat het proces van transitie en transformatie van het sociaal domein veel moeizamer is verlopen dan verwacht; en als je naar de effecten kijkt, dan is de vraag of burgers nu per saldo beter geholpen worden dan voor de invoering van de decentralisatie in 2015. Hoe komt dit en wat kunnen we als sociaal professionals en beleidsmakers daarvan leren? Wat zegt dit ons over veronderstellingen en de uitvoering van het beleid? Welke rol speelt het beschikbare budget? Hoe belangrijk is de kwaliteit en inbreng van de uitvoerende professionals en hun organisaties? Welke benaderingen bieden bij deze complexe en taaie vraagstukken perspectief en hoe werken we toe naar een meer veerkrachtige samenleving?
Meld je aan voor dit online kenniscafé op maandagmiddag 12 april van 15.00-16.30uur. Het programma volgt zo snel mogelijk.
 
 

>> AANMELDEN KAN VIA DEZE LINK >>

Sharing is caring, stuur deze uitnodiging gerust door naar collega's en andere geïnteresseerden.

 
Over de kenniscafés
In de kenniscafés van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid delen we kennis, vragen en ervaringen en zoeken we samen naar nieuwe oplossingsrichtingen.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al onze activiteiten!
www.werkplaatssociaaldomeinzhz.nl
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.