Werkplaatsen sociaal domein
Lees online
Werkplaatsen sociaal domein
TwitterLinkedIn  
Uitnodiging
Kenniscafé
31 Mei 2021
 
Breed kijken om maatwerk te kunnen leveren
Wanneer vormt een maatwerkvoorziening de beste ondersteuning voor een probleem van een bewoner; wanneer werpt het juist een hindernis op ten opzichte van een ander probleem?

Met elkaar willen we toewerken naar een gezonde samenleving, waarin iedereen een plek heeft. Naast een toenemende aandacht voor gezondheidsbeleid en een preventieve aanpak, speelt ook de Wmo hierin een belangrijke rol. Juist omdat de individuele ondersteuningsbehoefte centraal is komen te staan met de komst van de decentralisaties in het sociaal domein. Vanuit de Wmo wordt hulp en ondersteuning geboden om ervoor te zorgen dat een bewoner zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Hiervoor wordt bijvoorbeeld een maatwerkvoorziening toegekend door een Wmo-consulent of -adviseur. Naast specifieke voorwaarden en beleidsregels, per gemeente verschillend, geniet de consulent of adviseur enige handelingsvrijheid en beslisruimte. Dit maakt dat zij een belangrijke schakel zijn in de bijdrage vanuit de Wmo aan een gezonde samenleving.

Onlangs heeft het werkteam Gezond-sociaal van de Werkplaats, samen met studenten van de minor ‘Gezond meedoen door Sport en Bewegen’ van Hogeschool Rotterdam, een verkennend onderzoek gedaan naar de anti-revaliderende werking van de scootmobiel. Een individuele maatwerkvoorziening en mobiliteitshulpmiddel. Maar vormt een scootmobiel wel de beste keuze voor een bewoner of werpt het juist een hindernis op ten opzichte van een (ander) probleem? Een bewoner doet bijvoorbeeld een aanvraag voor een scootmobiel omdat hij of zij vanwege knieproblemen beperkt wordt in zijn of haar mobiliteit. Is deze bewoner dan gebaat bij een scootmobiel, of juist meer bij behandeling van een fysiotherapeut of met voorlichting over een gezondere leefstijl?

Tijdens dit kenniscafé gaan we vanuit verschillende perspectieven op zoek naar mogelijkheden en concrete handvatten binnen de Wmo voor het vinden van de beste maatwerkvoorziening voor de bewoner. Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er, met andere disciplines, bewoners en hun netwerk? Wat is er nodig om te komen tot een juiste beslissing? En hoe kunnen de handelingsvrijheid en beslisruimte ingevuld worden binnen de gestelde voorwaarden en beleidsregels? Aan de hand van deze en meer vragen gaan we met elkaar in gesprek.
 
Praktische informatie
Datum: 31 mei 2021
Tijd: 15:00 - 16:30 uur
Locatie: MS Teams
Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt.
 
 

>> AANMELDEN KAN VIA DEZE LINK >>

Sharing is caring, stuur deze uitnodiging gerust door naar collega's en andere geïnteresseerden.

 
Over de kenniscafés
In de kenniscafés van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid delen we kennis, vragen en ervaringen en zoeken we samen naar nieuwe oplossingsrichtingen.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al onze activiteiten!
www.werkplaatssociaaldomeinzhz.nl
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.