Blijft u ook graag op de hoogte?
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Hogeschool Rotterdam
afmelden |  online versie
 
Nieuwsbrief juli 2022
Nieuwsbrief Living Lab VIT for Life - Juli 2022 
 
Hogeschool Rotterdam
Welkom!
Dit is de eerste nieuwsbrief van het Medical Delta Living Lab VIT for Life. 
 
Het VIT for Life Living Lab is een samenwerkingsverband van 2 hogescholen namelijk de Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam. Met vele partners en bedrijven richten wij ons op het ontwikkelen, evalueren en implementeren van technologische innovaties voor en met mensen met (een verhoogd risico op) leefstijlgerelateerde gezondheidsklachten.
 
Er wordt gewerkt in de quadruple helix. In samenwerking met publieke en private partners en burgers worden nieuwe kennis, methodieken en producten ontwikkeld die (semi-)professionals helpen bij vroegsignalisering van hoogrisico groepen, monitoring, het werkelijk bereiken van deze mensen (aansluiting vinden op wensen, behoeften, leefwereld van die doelgroep) en het ondersteunen van deze mensen in hun leefstijl door gepersonaliseerde analyse en sociale en technologische innovaties. Hierdoor kan direct impact gerealiseerd worden op de leefstijl van de burger en de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals.
 
Dit doen we met lectoren van verschillende kenniscentra en met studenten van verschillende opleidingen. 


                     

 

In deze editie
In deze nieuwsbrief stellen we de trekkers van het Living Lab voor en laten we een aantal projecten zien waar we de afgelopen periode aan gewerkt hebben.  

Wie zijn wij?
         
Marlies Wagener                Wendy Scholtes-Bos      Sanne de Vries

                
                Maarten Schmitt                    John Bolte


Projectdevelopers
Marlies Wagener
fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper
  Van oorsprong ben ik fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper. Na een aantal jaren in de arbozorg gewerkt te hebben, werk ik nu alweer ruim 12 jaar bij Hogeschool Rotterdam als docent bij de opleiding fysiotherapie en als onderzoeker bij het Kenniscentrum Zorginnovatie. Ik ben in 2017 gepromoveerd op het thema HIV en Arbeid. Al door mijn hele carrière heen ben ik veel bezig geweest met het thema leefstijl en gezondheid omdat het iedereen raakt en samenhangt met alle aspecten in het dagelijks leven. Daarom ben ik blij nu ook als projectdeveloper mijn steentje bij te kunnen dragen door samen met alle betrokkenen projecten op te zetten die daadwerkelijk een verschil kunnen maken in het leven van mensen.
Wendy Scholtes - Bos
Kinderfysiotherapeut 
Als projectdeveloper houd ik me bezig met projecten rondom gezondheidszorg leefstijl en preventie. Ik breng onderzoek onderwijs, bedrijfsleven en burgers bij elkaar in projecten. Van huis uit ben ik kinderfysiotherapeut en ik werk nog steeds in de praktijk. Voor het Living Lab ben ik werkzaam vanuit de Haagse Hogeschool. Voor mij is dit een toegevoegde waarde omdat ik zo verschillende gezichtspunten samen kan brengen.


Projecten uitgelicht
Food Boost Challenge 
HortiHeroes, Foodvalley NL en Medical Delta Living Lab VIT for Life bundelen de krachten in de Food Boost Challenge! Het doel: Consumptie groente & fruit bij jongeren (12-20 jr)verhogen. We draaien de keten om en dagen jou uit om innovatieve Food concepten voor én door jongeren te ontwikkelen.
Lees verder >
 
VITR 

Rotterdam heeft een primeur met stadsbrede leefstijlinterventie: met de online VITR Vitaalscan kunnen alle Rotterdammers vanaf nu meer inzicht krijgen in hun eigen gezondheid en gezondheidsrisico’s.  
De VITR Vitaalscan, ontwikkeld door SmartVitaal, wordt gratis aangeboden aan alle Rotterdammers. 


Lees verder >
 
"Blended Care - Better Care" 
Het project ‘Blended Care – Better Care’ past de combinatie van offline en online zorg toe in de ondersteuning van kinderen met overgewicht naar een gezonde(re) leefstijl. Het inzetten van digitale technologie biedt hierbij vele mogelijkheden. Lees verder >

Studentenbetrokkenheid


Bij alle projecten die binnen ons Living Lab gestart worden zijn studenten betrokken. Deze studenten komen van allerlei verschillende opleidingen en werken samen aan een praktijkvraag omtrent leefstijl en gezondheid. Er zijn projecten op de Haagse Hogeschool en op Hogeschool Rotterdam en ook zijn er uitwisselingen tussen beide Hogescholen. De studentprojecten worden uitgevoerd door studenten in verschillende studiejaren. 

Zo zijn tweedejaars studenten van het Instituut voor Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam voor het Urban Health Project bezig geweest met het ontwikkelen van een ‘leefstijl en gezondheidsspel’ en het aanpassen van een gezondheidsportal voor communicatief kwetsbaren. 

En werken bijvoorbeeld binnen de foodboost challenge al meer dan 200 studenten aan verschillende opdrachten. Dit zijn studenten van voeding en diëtetiek , ict, master kinderfysiotherapie en bedrijfskunde.

Ook social work studenten hebben met hun afstudeeronderzoek naar het bereiken van laaggeletterde ouders en de rol van school en kinderen hierbij een mooie bijdrage geleverd aan de doelstellingen van ons Living Lab. 

Minor Zorgtechnologie 

Een studentengroep vanuit de minor Zorgtechnologie kreeg de opdracht om “een bevestigingsmethode te ontwerpen waarmee een motion sensor snel een eenvoudig bevestigd kan worden om zo een betrouwbare meting uit te kunnen voeren bij ouderen die deelnemen aan een valpreventieprogramma.”
Lees verder >
 
 

Postural sway meten ouderen  

In opdracht van Medical Delta Living Lab VIT for Life hebben wij onderzoek gedaan naar sensortechnologie die gebruikt kan worden bij het uitvoeren van de SPPB. Wij zijn vier studenten die aan Hogeschool Rotterdam studeren en allemaal in ons 3de leerjaar Fysiotherapie zitten.
Lees verder >

Op 31 mei presenteerden wmo radar, SmartVitaal en Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam de resultaten van het traject VIT010, een blended care programma waarin leefstijlcoaching middels groepsbijeenkomsten werd gecombineerd met e-health-ondersteuning. Dit project is ontstaan in samenwerking met Medical Delta Living Lab VIT for Life en bekostigd uit een Digideal-subsidie van de gemeente Rotterdam. 

VIT010 is een pilotproject binnen VITR, waarvan blended care de kern vormt. Het doel van VIT010 is mensen met behulp van een e-health-tool en fysieke bijeenkomsten bewust te maken van hun eigen leefstijl en op weg te helpen om deze te verbeteren waar dat nodig is. De thema’s die tijdens VIT010 centraal stonden waren: voeding, beweging, stressreductie en ontspanning.

Met de VITR Vitaalscan werden afzonderlijke leefstijlfactoren in beeld gebracht en zagen deelnemers wat hun hartrisicoscore en leefstijlcijfer was. Naast de Vitaalscan was er voor de deelnemers ondersteuning in fysieke bijeenkomsten in huizen van de wijk onder leiding van leefstijlcoaches en buurtcoaches. Er namen 120 mensen deel aan het traject. 

Lees verder >

Meer informatie
Deze nieuwsbrief geeft een klein inkijkje in de activiteiten van ons lab, maar we doen nog veel meer. Wilt u meer informatie over projecten, ziet u samenwerkingsmogelijkheden, of heeft u andere vragen, dan bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Marlies Wagener 
Wendy Scholtes - Bos  

Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam
010 - 794 53 42
kenniscentrumzorginnovatie@hr.nl

De Haagse Hogeschool
J. Westerdijkplein 109, 2521 EN Den Haag
Postbus 13336, 2501 EH Den Haag
www.dehaagsehogeschool.nl
Volg ons:
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2022 Hogeschool Rotterdam.