Hogeschool Rotterdam
Volg de laatste ontwikkelingen van het project 'Betere Transitie bij Diabetes'  doorsturen |  afmelden |  online versie
 
Maart 2017

Nieuwsbrief Betere Transitie bij Diabetes

 
Startbijeenkomst Betere Transitie bij Diabetes
Op 14 februari 2017 vierden we met meer dan 125 aanwezigen in een (voormalig) klooster de startbijeenkomst Betere Transitie bij Diabetes. Uit het hele land waren zorgverleners van de zeventien diabetesteams die meedoen met het verbeterprogramma afgereisd: zowel vertegenwoordigers van kinderdiabetesteams, maar ook de interne geneeskunde was goed vertegenwoordigd. Het was een inspirerende, actieve en soms confronterende bijeenkomst. Theatermaakster Izaira Kersten liet ons de toppen en dalen van de rollercoaster diabetes meevoelen; wij gaven een korte presentatie van de eerste resultaten van de Quick Scans die zijn uitgevoerd onder jongeren met diabetes en zorgverleners over hun ervaringen. Op basis daarvan reikten wij de aanwezigen tien mogelijke interventies voor betere transitiezorg aan en zij gingen aan de slag met het maken van een voorlopig Teamplan dat de basis legt voor de verbeteracties in het komende jaar. Aan het eind presenteerden de jongeren van het Jongerenpanel en die meegekomen waren met de teams hun ervaringen en tips voor betere transitiezorg.

In deze nieuwsbrief lezen jullie meer over al deze onderdelen die op de startbijeenkomst aan de orde zijn gekomen. De startbijeenkomst heeft duidelijk gemaakt dat we samenwerken aan een belangrijk ‘hot topic’ om de zorg voor jonge mensen met DM1 echt te verbeteren. Daarbij hebben we iedereen nodig: kinderzorg en interne, alle betrokken professionals, maar ook jongeren en hun ouders.
Nieuwe medewerkers
Sinds oktober 2016 zijn er een aantal nieuwe medewerkers in het projectteam gekomen. Houda Alla en Valérie Wester ondersteunen als onderzoeksassistenten de onderzoekswerkzaamheden. Maartje van der Slikke en Evelien de Kruif zijn (docent)onderzoekers en zijn ook betrokken bij het onderzoeksgedeelte binnen het project.
 
Jongerenpanel
  Erg blij zijn wij met de grote groep jongeren die zich aan hebben gemeld voor het jongerenpanel om met ons mee te denken en mee te werken aan een betere transitie. Het was mooi om te zien dat er zoveel jongeren mee waren gekomen met hun eigen behandelteams. Wij hebben deze van harte uitgenodigd om ook bij de gesprekken aanwezig te zijn als leden van ons jongerenpanel langskomen in de ziekenhuizen. Het was een zeer succesvolle eerste bijeenkomst en kennismaking.
> Lees meer over de aanbevelingen
Tool Ready Steady Go!
Tijdens de startbijeenkomst was er vanuit de teams veel interesse voor de interventie Ready Steady Go (RSG). Het gaat om een generieke interventie, ontwikkeld voor jongeren tussen 12 tot 25 jaar, dat op elke willekeurige polikliniek kan worden gebruikt. Het programma is ontwikkeld in Engeland en is nu vertaald. Deze vertaling is een eerste stap in de ontwikkeling van een Nederlandse versie. Verdere uitwerking van dit programma vindt plaats in samenspraak met het jongerenpanel en zorgprofessionals.
> Bekijk de tool
Het zelfmanagement web
\   Een andere interventie waar veel interesse voor was, is het Zelfmanagement web. Deze interventie is ontwikkeld om te achterhalen hoe een patiënt omgaat met uitdagingen voor zelfmanagement op verschillende levensgebieden. Voor gebruik in Betere Transitie bij Diabetes is het aangepast aan de doelgroep: voor jongeren vanaf twaalf jaar.
> Lees meer over de interventie
Quick Scan Transitiezorg
\   De Quick Scan transitiezorg is uitgevoerd om de huidige stand van zaken ten aanzien van de Nederlandse diabetestransitiezorg en de ervaringen van jongeren met DM1 en zorgverleners in kaart te brengen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de analyses en rapportage van de resultaten.
> Lees meer over de eerste resultaten van de jongerenenquête
Voortgang onderzoek
Na enkele maanden van voorbereidingen, kunnen we op meerdere locaties nu starten met het onderzoeksgedeelte. Met verschillende teams zijn al afspraken gemaakt voor observaties en de start van het dossieronderzoek. Voor de interviews ontvangen zorgverleners de komende maanden individueel een uitnodiging. Bij het onderzoeksgedeelte zijn ook een aantal masterstudenten Health Care Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam betrokken. Zij voeren onder andere een Delphi studie uit en werken mee aan de interviews. 
Voortgang Verbeterprogramma
Het voorlopig teamplan dat is gemaakt op 14 februari is de start voor de verbeterplannen. In het Verbeterprogramma zijn de teams zelf aan de leiding, maar Jeroen Havers en AnneLoes van Staa kunnen hierbij (op verzoek) adviseren. Op de website is te zien zien jullie welke adviseur is toegevoegd aan welk team. Ook staat hier de naam van het gekoppelde team (‘twinning’) waar de teams zelf een uitwisseling mee op gang kunnen brengen. Dit is geen verplichting, maar kan wel leerzaam zijn. Via de adviseur kan je met elkaar in contact komen.

Tijdens de startbijeenkomst hebben we de projectleiders gevraagd om een foto te maken van de posters (teamplannen) en deze aan ons op te sturen. We ontvangen deze graag nog! Op basis hiervan maken we een telefonische afspraak met de projectleider om de aanpak van de verbeterplannen door te spreken. Op de eerste projectleidersbijeenkomst bespreken we de voortgang. Dan komen we ook met een voorstel voor het plannen van de locatiebezoeken met een delegatie van het Jongerenpanel. De bezoeken starten na de zomervakantie. De jongeren staan al in de startblokken! Op de website staat een overzicht van de planning van het Verbeterprogramma.
> Lees meer over de stand van zaken
      
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam 
(010) 794 5089  
j.n.t.sattoe@hr.nl
Volg ons:
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: a.van.staa@hr.nl
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2017 Hogeschool Rotterdam.