Hogeschool Rotterdam
Volg de laatste ontwikkelingen van Met Taal Vooraan |  doorsturen |  afmelden |  online versie
 
November 2017

Nieuwsbrief 
Met Taal Vooraan

 

Deze nieuwsbrief is voor betrokkenen bij en belangstellenden voor het project Met Taal Vooraan van Hogeschool Rotterdam en Zoloro, waarbij optimaliseren van een taalverrijkende omgeving voor kinderen in Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) centraal staat.

Citylab010 on Tour
Terugblik
  Op dinsdagavond 24 oktober waren drie onderzoekers van Kenniscentrum Zorginnovatie aanwezig op de informatiemarkt van Citylab010 on tour. Hier kregen zij, samen met alle andere plannenmakers van dit jaar, de gelegenheid om het projectplan voor Met Taal Vooraan te presenteren aan geïnteresseerden. Voorbijgangers kregen de gelegenheid om hun kennis over taalontwikkeling en laaggeletterdheid te testen via een quiz.
> Lees meer
> Bekijk het interview van CityLab010 met Karin Neijenhuis
Training voor pedagogisch medewerkers: meld u aan
Doelgroep: Pedagogisch medewerkers, werkend op een VVE-locatie.
Deelname aan het project houdt onder andere in:
  • De training wordt kosteloos aangeboden door een logopedist van Zoloro, mits er door de cursisten deelname wordt verleend aan het evaluatie-onderzoek
  • De training vindt plaats begin 2018; voorafgaand zal er door studenten een voormeting worden verricht om een beginsituatie vast te stellen
  • De pedagogisch medewerkers besteden ongeveer 9 werkuren aan deze training (verdeeld over groepsbijeenkomsten, en coaching op de werkvloer; voor het eerstgenoemde deel moet de pm-er worden vrijgepland)
Na afloop van dit gesubsidieerde project wordt de training, tegen betaling, door logopedisten van Zoloro aangeboden aan organisaties in Rotterdam, die peuteropvang/ VVE bieden.
> Lees meer
Wat is de meerwaarde van een logopedist op een VVE?
Helpt de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wel? Wat doen ze daar eigenlijk? Hoe kan ik (als logopedist) samenwerken met de leidsters? De Koninklijke Kentalis heeft dit en meer beschreven in een lijstje Veelgestelde Vragen. 
> Lees meer
Even voorstellen
Karin Neijenhuis, lector Zorg voor Communicatie
  Het lectoraat Zorg voor Communicatie stelt de rol van de logopedist centraal in de zorg voor naasten van personen met communicatieve uitdagingen. In het project Met Taal Vooraan is de logopedist coach van pedagogisch medewerkers, zodat zij kinderen met (risico op) taalachterstanden een taalstimulerende omgeving kunnen bieden. Ik ben ervan overtuigd dat de logopedist zo een waardevolle bijdrage levert aan het terugdringen van laaggeletterdheid in Rotterdam.
Annelies Halm, docent-onderzoeker
  Sinds oktober 2017 ben ik als junior onderzoeker betrokken bij het project Met Taal Vooraan. De impact die PM'ers hebben op de communicatieve vaardigheden kan van grote toegevoegde waarde zijn. Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van het theoretisch kader van de training. Ook ben ik docent bij de opleiding Logopedie aan Hogeschool Rotterdam en werk ik al logopedist op de Professor Burgerschool in Amsterdam.
Gaby van de Venne, logopedist
Sinds 2016 ben ik bestuurslid van de Zorggroep Logopedie Rotterdam (Zoloro), een vereniging van en voor eerstelijns logopedisten in de regio Rotterdam. Als eerstelijns logopedist werk ik nu samen met Hogeschool Rotterdam aan het project Met Taal Vooraan. We hopen een compact, betaalbaar en leerzaam coachingstraject te ontwikkelen wat aantoonbaar effect heeft op de taalverrijkende praktijkvaardigheden van pedagogisch medewerkers.
In gesprek met Sandra van Huet
Interview
Wij vroegen Sandra van Huet, beleidsondersteuner VVE en onderwijs van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO): Waarom vind je dat een VVE-locatie ‘Met Taal Vooraan’ niet mag missen?
Pedagogisch medewerkers en logopedisten zijn belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen en weten elkaar goed te vinden. Het is alleen niet altijd makkelijk om logopedische adviezen om te zetten naar concreet handelen op de groep. Daarom is ‘Met Taal Vooraan’ zo’n mooi initiatief!
De kracht van het initiatief zit in het feit dat pedagogisch medewerkers naast een specialistische training ook coaching on the job krijgen van een logopediste op de groep. Hierdoor kunnen de in de training aangereikte theorie en adviezen in de praktijk worden geoefend met een taalexpert. 
Behoeftenonderzoek pedagogisch medewerkers
Afstudeeronderzoek Social Work bij Hogeschool Rotterdam
  Mijn naam is Myrthe Stuit en ik ben vierdejaarsstudent Social Work. Dit studiejaar mag ik werken met kinderen en taal combineren door in opdracht van ‘Met taal vooraan’ mijn afstudeeronderzoek uit te voeren. Ik zal mij richten op de aansluiting van het project bij de behoeften van pedagogisch medewerkers rondom taalstimulering bij peuters. De verbinding met het project Thuis in Taal zou wellicht een samenwerking tussen beide projecten kunnen betekenen.
Ontwikkeling van een meetinstrument voor taalstimulerend gedrag
Studenten minor Meer Taligheid aan het woord
Wij (Lianne, Yvanka en Milly) zijn vierdejaars Logopediestudenten aan Hogeschool Rotterdam. De eerste helft van dit schooljaar volgen wij de minor Meer Taligheid en zijn wij betrokken bij het project Met Taal Vooraan. Onze taak is voornamelijk gericht op het ontwikkelen van een meetinstrument (een observatielijst) waarmee het taalstimulerend gedrag van pedagogisch medewerkers beoordeeld kan worden. De resultaten leveren een bijdrage aan de inhoud van de training die later wordt gegeven aan pedagogisch medewerkers. Zelf zullen wij waarschijnlijk binnenkort langs een of meerdere VVE locaties in Rotterdam gaan om de bruikbaarheid van de observatielijst te testen.
Hogeschool Rotterdam (lectoraat Zorg voor Communicatie) ontwikkelt samen met Rotterdamse logopedisten van Zoloro een training voor pedagogisch medewerkers om taalstimulering en optimale interactie te optimaliseren en daarmee taalverrijking te kunnen bieden voor kinderen van 2-4 jaar op peutergroepen/VVE’s. De gemeente Rotterdam heeft voor een jaar subsidie verleend om de training ‘Met Taal Vooraan’ te kunnen ontwikkelen en onderzoeken.
 
Heb je de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je hem in de toekomst weer ontvangen, geef dan hier je mailadres door.  
 

       
 

 

Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam 
(010) 794 5185 
KenniscentrumZorginnovatie@hr.nl

Volg ons:  
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: info@zoloro.nl
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2017 Hogeschool Rotterdam.