Hogeschool Rotterdam
Masterclass Infiltrerende Stad  doorsturen |  afmelden |  online versie
 

Masterclass Infiltrerende Stad 


             
 


'Martverkenning en marktvraag naar infiltrerende verhardingen en onderliggende systemen'

Beste relatie,

Het consortium van het onderzoeksproject De Infiltrerende Stad nodigt u uit voor de masterclass 'Marktverkenning en marktvraag naar infiltrerende verhardingen en onderliggende systemen’ op 12 november op de Bouwcampus in Delft.

De komende tijd gaan de consortiumpartners aan de slag om op de Waterstraat in Delft en in praktijkomgevingen onderzoek te doen naar het beheer en onderhoud van infiltrerende verhardingen. Hiermee beogen de mkb-bedrijven objectieve informatie te krijgen over de meest geschikte wijze van beheer en onderhoud van hun specifieke innovaties. Deze inzichten zullen vervolgens meegenomen worden in de ontwikkeling van een passende markstrategie om nog meer straten in Nederland te kunnen voorzien van deze innovatieve oplossingen om op die manier lokale regenwaterinfiltratie te stimuleren.

Onderdeel van het bepalen van de passende marktstrategie is het inzicht krijgen in beslisfactoren om wel of niet te kiezen voor innovatieve infiltrerende verharding en onderliggende systemen. In een interactieve setting, met pitches, forumdiscussie en een workshop, gaan ondernemers, gemeenten en waterschappen met elkaar in gesprek. Lectoren van de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam en Hanzehogeschool Groningen voorzien de deelnemers van nodige theoretische inzichten en zorgen voor reflectie aan het eind.

Het programma ziet er als volgt uit (onder voorbehoud)
12:30 uur
 
Inloop 
13:00 uur
 
Inleiding inhoud project (Jeroen Kluck, lector Water in en om de stad, Hogeschool van Amsterdam
13:15 uur
 
Pitchronde 1 (ondernemers)
13:45 uur
 
Forumdiscussie: Het perspectief van de opdrachtgever (gemeenten, waterschappen)
14:15 uur
 
Pauze
14:45 uur
 
Pitchronde 2 (ondernemers)
15:15 uur
 
Workshop: Wat zijn bepalende factoren in keuze voor infiltrerende verharding en onderliggende systemen? (Rutger de Graaf, lector Waterinnovatie, Hogeschool Rotterdam)
16:15 uur
 
Afsluitende reflectie (Floris Boogaard, lector Ruimtelijke transformaties, Hanzehogeschool Groningen)
16:30 uur
 
Borrel en netwerken
 

De masterclass is een openbare en gratis toegankelijke bijeenkomst. Stuur deze uitnodiging dan ook gerust door in uw netwerk!  Het aantal bezoekers is wel beperkt, dus vragen u om zich aan te melden. Voor aanmelden klik hier.

Klik hier om uw route naar de Bouwcampus te bepalen.
Kenniscentrum Duurzame HavenStad
Duurzamehavenstad@hr.nl 
Volg ons:
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: r.e.de.graaf@hr.nl
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2019 Hogeschool Rotterdam.