Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
Nieuwsbrief
10 mei 2017
 
Impressie bijeenkomsten werkplaats
  De werkplaats heeft in de afgelopen periode tal van bijeenkomsten georganiseerd:
Het eerste kenniscafé stond in het teken van Jeugd en de nieuwe Jeugdwet. Tijdens een interactief college werd o.a. ingegaan op de overgang van jeugdzorg naar jeugdhulp.
Voor de Brede Raad 010 werd een training verzorgd om verhalen op te halen van Rotterdammers. De verhalen vormen de input voor advies aan het Rotterdams stadsbestuur.
Op 7 maart organiseerde de werkplaats de eerste netwerkbijeenkomst
 
 
Update van de werkgroepen
  De werkgroepen van de werkplaats zijn letterlijk hard aan het werk. Er vinden diverse uitwisselingen en focusgesprekken plaats tussen professionals uit deelnemende gemeenten en welzijnsorganisaties in de regio. Doel is om van en met elkaar te leren in het sociaal domein.  
Ook verzorgen de werkgroepen individuele en groepsonderzoeksopdrachten voor (bachelor en master)studenten van Hogeschool Rotterdam en Inholland waarmee ook van en met elkaar geleerd wordt.

 
 

NIEUWE DATUM

De Werkconferentie van de werkplaats van 18 mei a.s. is verplaatst naar 26 oktober 2017. Thema van de conferentie is 'Werkend leren, lerend werken.' Save the date!

 
Kick-off project Koplopers
  De werkplaats participeert in het nieuwe project Koplopers. Het driejarige onderzoek heeft tot doel de participatie van jongeren met psychische kwetsbaarheid te bevorderen binnen het onderwijs (mbo, hbo), welzijn en bij het vinden van werk. Tijdens de kick-off bijeenkomst op 6 april presenteerde het jongerenteam van ervaringsdeskundigen zich.
Het Algemeen Dagblad schreef een artikel over het project. 

Impressie van de Kick-off bijeenkomst
 
 
Column - Meer dan alleen nabijheid...
  Lectoren Toby Witte (lectoraat Maatschappelijke zorg, Hogeschool Rotterdam) en Guido Walraven (lectoraat Dynamiek van de Stad, Inholland) schrijven afwisselend een column voor de werkplaats. Deze eerste editie is 'Meer dan alleen nabijheid'"Het voor beleidsmakers ideële begrip ‘nabijheid’ speelt in het transitie- en transformatieproces van het sociale domein een cruciale rol. Maar het gaat om veel meer dan alleen nabijheid als kernkwaliteit van het welslagen van zorg en welzijn aan bewoners."
 
 
Recente publicaties
Nieuwe bundel Kwesties en keuzes in wijkgericht werken met praktijklessen over wijkteampraktijk. 
 
Wat werkt bij outreachend werken? Heldere infographic met methoden, modellen en werkzame factoren. Meer informatie in het dossier dat door Movisie werd gemaakt. 
 
Hoe nemen sociaal werkers besluiten? Movisie presenteert nieuw onderzoek naar professionele besluitvorming. 
 
Naast denkvermogen is 'doenvermogen' minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen, aldus de publicatie 'Weten is nog geen doen'.
 
Zo creëren professionals ruimte in jeugd- en wijkteams. Tips voor professionals en gemeenten. 
 
In het essay Binding bestrijdt Annemarie Kok het hardnekkige idee dat de Nederlandse samenleving gebukt gaat onder te veel ‘ik’ en te weinig ‘wij’. Ze stelt vast dat moderne mensen juist doordat zij ‘individu’ zijn allerlei relaties met elkaar hebben.
 
 
Agenda
29 mei 17 | Kenniscafé Arbeidsparticipatie in het sociale domein | Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
 
30 mei 17| Interventies in de praktijk | Debat en boekpresentatie
 
29 juni 17 | Kennisatelier Reflectieve Professional | Academische Werkplaats ST-RAW 
 
26 oktober 17 | Werkend leren, lerend werken | Werkconferentie Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid 
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.